Borlänge kommuns logotyp
Händer vid lap top

ISY Road

När du ska ansöka om godkännande av trafikanordningsplan eller en grävningsansökan i Borlänge kommun gör du det via e-tjänsten ISY Road.

ISY Road är en webbtjänst som du använder för att ansöka och hantera processen kring trafikanordningsplan (TA-plan) och grävtillstånd. Alla som bereder ärenden, söker tillstånd eller dagligen hanterar ärenden i ISY Road måste registrera sig för att få tillgång till webbtjänsten.

Ny användare

Om du inte har använt tjänsten förut ska du registrera ditt företag som användare först.
Registrera dig som ny användare av ISY Road Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här gör du:

  1. Skriv in din e-postadress och displaynamn, (till exempel Kalle/Skanova eller Nils/TA-konsulterna).

  2. Markera den eller de grupper som tillhör den aktör/ledningsägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Markera inte alla grupper. Är du osäker kan du kontakta din beställare.

  3. Klicka på registrera. Du får ett lösenord via e-post.

  4. Testa att lägga in i ISY Road. Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, kontakta ISYsupportSE@norconsult.com eller prova att skapa ett nytt lösenord på inloggningssidan.

Kontakta Borlänge Energi

Det är handläggarna på Borlänge Energi som administrerar vilka som har tillgång till gruppen. När du fått tillträde till gruppen kan du söka tillstånd och hantera ärenden via ISY Road.

Om du har några frågor, kontakta Borlänge Energi. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar ISY Road

I Borlänge kommun hanteras hela processen från ansökan till slutbesiktning och avetablering för grävning och trafikanordningsärenden i systemet. Det är viktigt att du som är sökande eller ansvarig för arbetet håller ärendets status aktuell under hela processen. Då får kommunen och allmänheten rätt information om arbetet.

Processen steg för steg

  1. Processen startar när sökanden fyllt i och gjort sin TA-plan och sätter status på ärendet till ”Ansökan”. Handläggaren kan kräva komplettering i ärendet genom att ändra status till ”Komplettera”. Då får sökanden ett meddelande med uppmaningen att komplettera.

  2. För att handläggarens ska kunna handlägga ärendet vidare efter kompletteringen behöver sökanden ändra status till ”Ansökan” en gång till. Om handläggaren bedömer att ansökan är komplett och innehåller rätt information, sätts ärendets status till ”Beviljad”. TA-plan skall ha status ”Beviljad” innan arbetet får påbörjas. Sökanden får meddelande när ett ärende är beviljat.

  3. När arbetet är påbörjat enligt det datum som angavs i ansökan, ska sökanden ändra status i ärendet till ”Pågående”. Det går att ändra tiden för arbetet under hela processen. Ändringarna måste accepteras av handläggare och sökanden får ett meddelande när någon ändring sker.

  4. Handläggaren/väghållaren kan kontakta sökanden via meddelandefunktionen i ISY Road. ISY Road skickar även påminnelser till sökanden och ledningsägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.

  5. När arbetet avslutas och återställts ska sökanden ändra status för grävtillstånd till ”Återställd” eller ”Tillfälligt återställd”. TA-ärendens till ”Avslutad” när trafikanordningen avetablerats.