Borlänge kommuns logotyp

Trafiksäkerhet

Farthinder

Om en gata är bred och rak så kan det locka till en högre hastighet än vad som står på vägmärket. Det finns flera olika åtgärder som kan få ner hastigheten vid en sådan situation. En av de mest vanliga är sidoförskjutningar. Även kortare avsmalningar av körbanan kan användas för att sänka fordonens hastighet.

Olika typer av gupp kan användas för att sänka hastigheterna på sträckor med höga olycksrisker. Tyvärr är gupp problematiskt på grund av markförhållanden och kan medföra vibrationer. Där vi genomför åtgärden med gupp är framförallt på de längre uppsamlingsgatorna i ett område där och/eller där en gång- och cykelbana kommer ut. Där är fler berörda och vinsterna som störst.

Belysning

Borlänge Energi ansvarar för stora delar av gatubelysningen i Borlänge kommun. För oss handlar det om cirka 16 500 belysningspunkter.

Mer information om belysning och hur Borlänge Energi arbetar i frågan kan du läsa under rubriken Gata och gatubelysning.

Trafikfarlig växtlighet

Där växtligheten hänger ut över gatumark och blir besvärande för gående/övriga trafikanter uppmanas fastighetsägaren att klippa bort det som skymmer sikten eller hindrar framkomligheten.

Läs mer i foldern klipp häcken om hur du sköter växtlighet nära väg.

  • Ingen giltig användare vald.