Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Rommehed

Ett, två! Ett, två! Höger om, vänster om! Tramp från många soldater skapade den stäppliknande vegetationen som ledde till att mycket speciella växter och insekter trivs här.

Det närmaste du kan komma en stäpp i Sverige?

Rommehed utnyttjades under lång tid som Dalaregementets exercisfält. Ett långvarigt trampslitage, i kombination med det torra och solexponerade läget och den lättdränerade sanden, har bildat en unik naturtyp. Här råder närmast stäppliknande förhållanden.

Extremt nordliga utposter för vissa arter

De speciella förhållandena har gjort att arter som annars inte finns på dessa breddgrader trivs. Här förekommer bland annat tallriksäggsvampen och det bandade byxbiet, som gräver små gropar i sanden. Här finner man också en stäppflora med fårsvingel, gulmåra, knytling, fältarv, femfingerört, kummin, röllika, rödven och liten blåklocka.

Nödvändigt slitage

Området måste för att bibehålla sin karaktär ständigt utsättas för slitage i lagom mått. Detta sker idag genom utställningsverksamhet och ridning. Det finns väl knappast något annat reservat i Dalarna, där just sådana aktiviteter inte bara är tillåtna utan dessutom är nödvändiga.

Fakta

Bildades: 1977
Storlek: 6 ha
Läge: 3 km sydost om Stora Tuna kyrka

Sidan senast uppdaterad