Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Terrängkörning

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där mark och växtlighet inte kan skadas av körningen.

Terrängkörning i naturen med motordrivna fordon är inte en del av allemansrätten. Det räcker inte att ha markägarens tillstånd. Skoterleder är inte automatiskt tillåtna för barmarkskörning.

Snöskoter ska främst köras på skoterleder. Klicka på länken nedan för att se var det finns sådana leder finns.

Se karta med skoterleder

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för terrängkörning på barmark respektive snötäckt mark i informationsmaterialet längst ned på sidan.

Vattenskoter får du bara köra i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Sidan senast uppdaterad