Borlänge kommuns logotyp

Borlänge arkitekturdagar 7-9 oktober!

Borlänge arkitekturdagar – Learning from Borlänge arrangeras av Borlänge kommun tillsammans med Byggdialog Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna.

Sveriges Arkitekters utställning

Utställningen pågår hela veckan. Temat är de nominerade bidragen till årets arkitekturpris.

Datum och tid: 1-29 oktober, under bibliotekets öppettider
Plats: BOMO, Sveagatan 3 (OBS! Ny plats)
Anmälan:
Ingen föranmälan men tänk på att hålla avstånd när du besöker utställningen.

7 oktober
Träbyggnadskonferens ”Why woodn´t you?”

Borlänges hundraåriga träbyggnader vittnar om en lång tradition av träbyggnation, där kompetensen och råvaran finns. Nu måste vi anpassa den gedigna byggnadstraditionen till klimatet och jordens resurser. På den grunden bygger vi en plats för innovation och hållbarhet genom att samla branschens viktiga aktörer till träkonferens. Tillsammans kan vi gå mot det hållbara folkhemmet.

Samhällsbyggnadsnämnden i Borlänge kommun anordnar tillsammans med ByggDialog Dalarna och Länsstyrelsen en träbyggnadskonferens för att stärka träbyggandet i länet.

Moderator: Jessica Becker, Trästad
Mer information: Pernilla Norén, pernilla.noren@borlange.se
Maria Sten, maria@byggdialogdalarna.se

Program

9.00 – 9.15 Inledning, det hållbara folkhemmet

Ronny Beyer (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden

09.15 – 9.30 Trästad

Jessica Becker

9.30 – 10.00 Kommunen satsar

Linda Nilsson, Plan- och markchef, Plan- och markkontoret Borlänge kommun samt biträdande verksamhetschef Kommunfastigheter, Jörgen Olsson, vd AB Stora Tunabyggen och Jörgen Isaksson, vd AB Hushagen.

10.00 – 10:30 Trafikverkets nya huvudkontor i trä

Magnus Emilsson, Limträteknik och Kristian Haglund, Byggpartner

10.30 – 10.45 Paus

10.45 – 11.30 Städer av bräder

Rasmus Wærn, Wingårdhs

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.15 Vi måste odla våra städer

Sandra Frank, Arvet

13:15 – 14:00 Företagens vardag och utmaningar, panelsamtal

Setra, Mondo Arkitekter, TopCell , Byggpartner och Limträteknik

14.00 – 14.15 Paus

14.15 – 15.00 Trä - en viktig del av Skellefteås hållbara samhällsbyggande mot 2030

Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg Skellefteå kommun

Kunskap om hållbar, hälsosam och effektiv träindustri för det
industriella träbyggandet

Bror Sundqvist, verksamhetsledare Träcentrum Norr

Närodlade 8 våningshus, nu en verklighet

Anders Tengbom, utvecklingschef, Grönbo

15.00 – 15.45 SARA – ett hus som vågar. Med trä som utgångspunkt

Maria Orvesten, White Arkitekter

15.45 – 16:00 Why woodn’t we?

Ronny Beyer (S), Håkan Persson och Pernilla Wåhlin Norén

8 oktober
Samtidens arkitektur och framtidens Borlänge

Vad kännetecknar den samtida arkitekturen? Vilka möjligheter har vi att bygga hållbara städer och samhällen? Med goda exempel och inblick i både bransch och sektor för vi ett samtal om vart vi är på väg, vilken riktning vi vill ta, samt hur vi gör för att nå dit, i det hållbara samhällsbyggandet.

Dagen arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna.

Datum och tid: 5 oktober kl 9.00-12.00
Plats: Digital föreläsning

9:00-9:05 Ronny Beyer inviger dagen

9:05-9:15 Gestaltad livsmiljö – landets första utbildning i ämnet

09.15-10:00 Trafikverket och arkitektur

09:15-09:30 Johan Folkesson, chefsarkitekt Trafikverket

Johan kommer berätta om vikten av omsorgsfull gestaltning av våra vardagsmiljöer. Utgångspunkten i presentationen är Trafikverkets strategiska arbete med arkitektur samt det arkitekturpris som Trafikverket delar ut tillsammans med Sveriges Arkitekter.

09:30-09:50 Ingrid Alerås, arkitekt Wingårdhs

Ingrid kommer berätta om Angered resecentrum. Om arkitekturen och platsen, men också om arbetsprocessen och hur samarbetet med de unga i stadsdelen mynnade ut i ett lyckat exempel på god medborgardialog.

09:50-10:00 Samtal med moderator

10.00-10.50 Högskolan Dalarnas nya campus och Trafikverkets huvudkontor

Tobias Norestrand förvaltare Diös, Johan Roos och Henrik Belin arkitekter Archus.

Archus och Diös berättar om två av de största pågående projekten i kommunen.

10.50-11.00 Bensträckare

11.00-11.40 Hur arbetar Borlänge Kommun?

11:00-11:15 Gabriel Barrioz, Planchef Borlänge kommun

Vad är på gång i Borlänge kommun? Planchefen berättar om kommunens planer.

11:15-11:30 Frida Lacis, utvecklingsansvarig Jakobsdalen

Det stora stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalen ligger i startgroparna. Stadsutvecklaren berättar mer.

11.40-12.00 Tid för frågor och framåtblick


9 oktober - Samskapande

Placemaking Dalarna

Hur skapar vi framtidens attraktiva och trygga platser? Hur tar vi tillvara platsens möjligheter? Hur bygger vi hållbara mötesplatser som människor inte vill lämna. Bild och form, Region Dalarna och Falu stadsbibliotek bjuder in Marcus Andersson från Future Place Leadership att föreläsa om Nordic placemaking och leda en workshop om bibliotek, stadskärnor och byar.

Tid: 9.00-12.15 Digital föreläsning och workshop. Länk mejlas ut till anmälda inför evenemanget
Arrangör: Bild och form, Region Dalarna och Falu stadsbibliotek
Kontakt: camilla.nyman@regiondalarna.se och boel.andersson@falun.se

Program

09.00-09.10 Kort välkomnande av arrangörerna

09.10-10.00 Presentation ”Nordic placemaking”, inklusive frågestund och diskussion

10.00-10.10 Kaffe (online för den som vill)

10.10-11.00 Samskapande workshop med fokus på idégenerering, 3 valbara inriktningar:

- Case 1: Det lokala biblioteket som mötesplats Hur kan det meröppna biblioteket bli vårt gemensamma vardagsrum, för samtal, litteratur, fantasi och bildning?

- Case 2: Stadskärnans framtid Hur kan våra stadskärnor bli platser som vi tycker om och som främjar vårt gemensamma?

- Case 3: Framtidens by Hur skulle den kunna se ut och fungera? Hur kan vi dra nytta av tidigare erfarenheter av samverkan i byformat?

11.00-11.10 Bensträckare

11.10-11.50 Samskapande workshop med fokus på idéprioritering

11.50-12.15 Sammanfattning och avrundande frågor


9 oktober

Vi börjar bygga Borlänges (kanske) största hotell – Insektshotellet i Paradisparken!

Insektshotellet i form av en skulptur kommer, när det är klart, att kunna husera tiotusentals surrande små gäster. Det är barn från Borlänge kommuns skolor har byggt olika delar av insektshotell som ska sättas upp i Paradisparken den 9 oktober.

Till detta event kommer vi inte att kunna ta emot gäster. Men skulpturen placeras i Paradisparken permanent och kan ses när som helst efter den 9 oktober.

Information om Covid 19

Vi följer Folkhälsomyndigheten och regeringens riktlinjer för evenemang. Evenemangen kommer om nuvarande riktlinjer kvarstår att begränsas till 50 personer på plats och att sändas digitalt. Vi reserveras oss för eventuella förändringar.