Borlänge kommuns logotyp

Demokrativeckan

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021 och det firar Dalarna med en demokrativecka 3-10 juni.

För att fira demokratin under jubileumsår arrangerar Länsstyrelsen i Dalarnas län Demokrativeckan i Dalarna för att öka kunskap, engagemang och eftertanke om demokrati tillsammans med länets aktörer. Bland annat ordnas demokratistuga, utställningar, demokratideklaration och andra aktiviteter.

Demokrativeckan i Dalarna

Alla aktiviteter under demokrativeckan i Dalarna går att ta del av digitalt på länstyrelsen Dalarnas webbsida Demokrativeckan 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borlänge kommun deltar under veckan genom att underteckna en demokratideklaration och arrangerar också digitala event om demokrati ur barn och ungas perspektiv. 

Torsdag 3 juni

13.00 - 13.40 Invigning av Demokrativeckan i Dalarna

Demokrativeckan i Dalarna invigs och Deklaration för en stark demokratilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster signeras av Borlänge kommuns representant Lars Ivarsson, ordförande i kommunfullmäktige.

Invigningen sker via Skype.
Anmäl dig här: Invigning av demokrativeckan i Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17.30 - 18.30 Unga röster om demokrati, del 1

Under två dagar kommer vi via en livesändning i två delar belysa ämnet demokrati, ur barn och ungas perspektiv. Frågor som rasism, klimat, jämställdhet, arbetsmarknad och delaktighet kommer att beröras. Medverkar gör representanter från Toleransprojektet, Kulturcentrum Asken, Tjejjouren Dalia, ABF och Rädda Barnens verksamheter samt lokala politiker.
Arrangör: Borlänge kommun

Facebook-event: Unga röster om demokratilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredag 4 juni

17.30 - 18.30 Unga röster om demokrati, del 2

Livesändning som belyser demokrati, ur barn och ungas perspektiv. Frågor som rasism, klimat, jämställdhet, arbetsmarknad och delaktighet. Medverkar gör representanter från Toleransprojektet, Kulturcentrum Asken, Tjejjouren Dalia, ABF och Rädda Barnens verksamheter samt lokala politiker. Ingen anmälan krävs och det kommer även gå att se sändningen i efterhand.
Arrangör: Borlänge kommun

Facebook-event: Unga röster om demokratilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Signering av demokratideklarationer i Dalarna.

Om demokratideklaration

För att uppnå målen i deklarationen och stärka och utveckla demokratin ska Borlänge kommun:

 • värna alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och
  rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism,
  främlingsfientlighet, korruption och rasism.
 • bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:
  - verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska
  systemet. Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet,
  - arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  - bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.

Det här ska Borlänge kommun göra 2020-2021

Borlänge kommun ska skapa goda förutsättningar för demokratifrämjande arbete inom den kommunala organisationen och arbeta för att det finns en saklig ton i valdebatten med kommunens värdegrund som utgångspunkt under valåret 2022.

Så ska kommunen arbeta med demokrati i den egna organisationen:

 • dialog mellan gruppledarna för de politiska partier i kommunfullmäktige om att stärka demokratin och bidra till ett ökat valdeltagandet 2022.
 • ta reda på vilket demokratifrämjande arbete som redan pågår i kommunen och hur erfarenheter och kunskap tas till vara i verksamheterna.
 • ta reda på hur kommunens erfarenheter och kunskap om demokratifrämjande arbete kan delas med andra aktörer.

Så ska kommunen arbeta med demokrati till medborgare:

 • genomföra fler medborgardialoger.
 • starta upp unga kommunstyrelsen under hösten 2021 och planera inför uppstart av ungdomsfullmäktige under våren 2022.
 • föra dialog om hur förtroendevalda och journalister gemensamt kan värna demokratin genom konstruktiva samtal som bidrar till utveckling av det lokala demokratiska samtalet.
 • föra dialog med civilsamhället, studieförbund med flera för att gemensamt arbeta för att belysa demokratifrågorna och verka för ett ökat valdeltagande 2022.
 • föra dialog om demokratifrämjande arbete som pågår inom den kommunala organisationen och motivera invånare att rösta i valet 2022.
 • Ingen giltig användare vald.