Borlänge kommuns logotyp

Signering av demokratideklarationer i Dalarna.

Demokrativeckan

Sveriges demokrati fyller 100 år och firas under 2021.

Under Demokrativeckan i Dalarna signerades Deklaration för en stark demokratilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Borlänge kommuns representant Lars Ivarsson, ordförande i kommunfullmäktige.

Om demokratideklaration

För att uppnå målen i deklarationen och stärka och utveckla demokratin ska Borlänge kommun:

 • värna alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och
  rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism,
  främlingsfientlighet, korruption och rasism.
 • bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:
  - verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska
  systemet. Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet,
  - arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  - bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.

Det här ska Borlänge kommun göra 2020-2021

Borlänge kommun ska skapa goda förutsättningar för demokratifrämjande arbete inom den kommunala organisationen och arbeta för att det finns en saklig ton i valdebatten med kommunens värdegrund som utgångspunkt under valåret 2022.

Så ska kommunen arbeta med demokrati i den egna organisationen:

 • dialog mellan gruppledarna för de politiska partier i kommunfullmäktige om att stärka demokratin och bidra till ett ökat valdeltagandet 2022.
 • ta reda på vilket demokratifrämjande arbete som redan pågår i kommunen och hur erfarenheter och kunskap tas till vara i verksamheterna.
 • ta reda på hur kommunens erfarenheter och kunskap om demokratifrämjande arbete kan delas med andra aktörer.

Så ska kommunen arbeta med demokrati till medborgare:

 • genomföra fler medborgardialoger.
 • starta upp unga kommunstyrelsen under hösten 2021 och planera inför uppstart av ungdomsfullmäktige under våren 2022.
 • föra dialog om hur förtroendevalda och journalister gemensamt kan värna demokratin genom konstruktiva samtal som bidrar till utveckling av det lokala demokratiska samtalet.
 • föra dialog med civilsamhället, studieförbund med flera för att gemensamt arbeta för att belysa demokratifrågorna och verka för ett ökat valdeltagande 2022.
 • föra dialog om demokratifrämjande arbete som pågår inom den kommunala organisationen och motivera invånare att rösta i valet 2022.

Demokrativeckan i Dalarna

För att fira demokratin under jubileumsår arrangerar Länsstyrelsen i Dalarnas län Demokrativeckan i Dalarna för att öka kunskap, engagemang och eftertanke om demokrati tillsammans med länets aktörer. Bland annat ordnas demokratistuga, utställningar, demokratideklaration och andra aktiviteter.

Aktiviteter som gneomfördes 3-10 juni under demokrativeckan i Dalarna går att ta del av digitalt på länstyrelsen Dalarnas webbsida Demokrativeckan 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Seminarium: Unga röster om demokrati, del 1 och 2

Programmet belyser demokrati, ur barn och ungas perspektiv. Frågor som rasism, klimat, jämställdhet, arbetsmarknad och delaktighet kommer att beröras.

Medverkar: representanter från Toleransprojektet, Kulturcentrum Asken, Tjejjouren Dalia, ABF och Rädda Barnens verksamheter samt lokala politiker.
Arrangör: Borlänge kommun

Facebook-event: Unga röster om demokrati del 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook-event: Unga röster om demokrati del 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Ingen giltig användare vald.