Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänge kommuns digitala infartstavlor

Borlänge kommun har två digitala infartstavlor, en på E16 från Mora (efter Mellstarondellen) och en på E16 infarten från Falun.

Tavlorna används för att visa aktuella evenemang och händelser av stort allmänintresse.

I dokumentet nedan kan du läsa vilka budskap som får kommuniceras på infartstavlorna. Innehållet styrs till stor del av Länsstyrelsens och Trafikverkets regler. Det får inte förekomma reklam för företag eller produkter, inte heller religiösa eller politiska budskap.

Att annonsera evenemang på tavlorna kostar inget, däremot gör Borlänge kommun urval bland inkomna tips.

Instruktion för Borlänge kommuns digitala infartstavlor

Vill du att ditt evenemang ska synas?

För att vi skall kunna spara och använda oss av ovanstående personuppgifter behöver vi ditt samtycke. Uppgifterna samlas in av Kommunstyrelsen som också är personuppgiftsansvarig. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Kommunikationsenheten på e-post; kommunikation@borlange.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@borlange.se. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Sidan senast uppdaterad