Dela sidan på sociala medier

Lilla Evenemangsstödet

Syftet med lilla evenemangsstödet är att främja satsningar på nya eller befintliga evenemang och möten under ett uppbyggnads- eller utvecklingsskede. Det ska vara enkelt att verka för fler möten och evenemang i Borlänge. Lilla evenemangsstödet kan sökas av föreningar och organisationer, ej privatpersoner eller företag (alla former).

Det lokala kulturlivet och idrotten utgör med hela sin bredd och rikedom den nödvändiga basen för evenemang. Lag och spelare, sångare, skådespelare och dansare ger upplevelser till Borlängebor och är förebilder som stimulerar unga utövare att aktivt vilja delta.

Det Lilla evenemangsstödet ska ge föreningar/organisationer möjligheter att genomföra olika evenemang. T ex konserter, teaterföreställningar, idrottsevenemang och föreläsningar. Stödet ska också ge olika föreningar möjlighet att visa sig för en bredare publik. Lilla evenemangstödet kan t.ex. sökas till uppsättningar på Maximteatern, arrangemang i centrala stadskärnan, jubileum för lokala föreningar/organisationer, regionala träffar för föreningslivet, idrottscuper, musikkvällar i lokala bygdegårdar, studentevent, Barnens Dag-aktiviteter osv.

Lilla evenemangsstödet hanteras och beslutas av Lilla evenemangsrådet. Max 50 % av den totala evenemangsbudgeten får beslutas av Lilla evenemangsrådet, därefter måste ytterligare förfrågningar beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Stödet är behovsprövat vilket betyder att man inte automatiskt är ”lovad” att få ett ekonomiskt stöd även om man uppfyller alla kriterier. Desto fler kriterier som evenemanget uppfyller, ju större möjlighet finns att få ta del av stödet.  Maxbelopp är 15.000 kr.

Kriterier för Lilla evenemangstödet

 • Bidra till varumärket Borlänge. Evenemanget ska stärka Borlänges långsiktiga arbete med varumärket Borlänge och visionen att Borlänge ska vara Sveriges trevligaste stad. Dvs en kommun med trevligt folk där vi lever ett gott liv tillsammans. Borlänge kännetecknas av självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra. Principen om människors lika värde är själva utgångspunkten för allt arbete.
 • Bidra till ett starkare föreningsliv. Vi vill att fler Borlängebor engagerar sig i föreningar och organisationer på sin fritid. Vi vill visa upp bredden av Borlänges föreningsliv.
 • Bidra till ett attraktivt Borlänge. Vi vill erbjuda Borlängebon, gammal som ung, en attraktiv fritid med stor bredd av aktiviteter inom många olika områden och geografiska platser inom kommunen.
 • Bidra till fler möten mellan olika kulturer. Vi ser mångfald som nödvändig och viktig för Borlänge. Evenemang som samarbetar med andra föreningar och organisationer prioriteras.

Evenemangsarrangören ska

Genom dialog med evenemangslotsen eller på annat sätt (ex. referenser) uppvisa att evenemanget håller genomgående god kvalitet och är hållbart ur ett miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt perspektiv. Evenemangsarrangören ska visa på kunnande, kreativitet och kompetens.

 • Presentera budget - nedan finns en mall för att redovisa evenemangets budget - mallen är under bearbetning, publiceras inom kort. Under tiden kan du hitta många bra mallar på internet, som till exempel det här:  Arrangörshandboken.se.
 • Söka erforderliga tillstånd. Arrangören ska i god tid före evenemanget söka tillstånd hos berörda organisationer, ex offentlig tillställning av Polisen, tillfälligt alkoholtillstånd av ATL-kontoret. Bifoga kopia på tillstånden i ansökan. 
 • Återrapportera. Arrangören fyller i återrapporteringshandlingar efter genomfört evenemang. Tillfälliga formulär finns nedan - ordinarie formulär är under bearbetning.

Motprestation

Efter överenskommelse med arrangören vill Borlänge kommun:

 • synas på arrangörens webbplats och i sociala medier
 • synas i annonser, trycksaker (programblad, nummerlappar och biljetter etc.) Borlänge kommun tillhandahåller den grafiska profilen och kommunens logotyp i tryckbar upplösning.
 • synas på plats med ett marknadsföringspaket bestående av vepor, banderoller, beachflaggor etc. Arrangören hittar lämplig plats för detta i samråd med evenemangslotsen.
 • att arrangören uppger webbsida och facebook-sida dit kommunen kan länka eller få mer information om evenemanget.
 • att arrangören tillhandahåller bilder från/på evenemanget som kommunen är fria att använda i kommunens kanaler.

Ansökan

Möjlighet att lämna in ansökningar under hela året, senast den 15:e varje månad. Ansökan ska lämnas in minst en månad före evenemangets början.

Ansökan med utförlig budget skickas till:

Borlänge kommun, Evenemangslots, Näringslivskontoret, 781 81 Borlänge
Märk kuvertet ”Ansökan evenemangsstöd”.

Vid frågor går det bra att skicka e-post till kommun@borlange.se

Utbetalning

Beviljat evenemangsstöd utbetalas mot faktura från den sökande organisationen. Stödet utbetalas efter genomfört evenemang och i samband med att utvärdering lämnats in. 

Faktura skickas till:

Borlänge kommun
Box 309
737 26 Fagersta

Märk med referensnummer K1158560A

Evenemangsstödet utbetalas under förutsättning att det som överenskommits mellan Borlänge kommun och arrangören uppfyllts.

Sidan senast uppdaterad