Borlänge kommuns logotyp

Lilla Evenemangsstödet

Syftet med lilla evenemangsstödet är att främja satsningar på nya eller befintliga evenemang och möten under ett uppbyggnads- eller utvecklingsskede. Det ska vara enkelt att verka för fler möten och evenemang i Borlänge. Lilla evenemangsstödet kan sökas av föreningar och organisationer, ej privatpersoner eller företag (alla former).

Stödet är behovsprövat, vilket betyder att man inte automatiskt är ”lovad” att få ett ekonomiskt stöd även om man uppfyller alla kriterier. Desto fler kriterier som evenemanget uppfyller, ju större möjlighet finns att få ta del av stödet.  Maxbelopp är 15.000 kronor.

Kriterier för Lilla evenemangstödet

 • Bidra till varumärket Borlänge. Evenemanget ska stärka Borlänges långsiktiga arbete med varumärket Borlänge och visionen att Borlänge ska vara Sveriges trevligaste stad, det vill säga en kommun med trevligt folk där vi lever ett gott liv tillsammans. Borlänge kännetecknas av självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra. Principen om människors lika värde är själva utgångspunkten för allt arbete.
 • Bidra till ett starkare föreningsliv. Vi vill att fler Borlängebor engagerar sig i föreningar och organisationer på sin fritid. Vi vill visa upp bredden av Borlänges föreningsliv.
 • Bidra till ett attraktivt Borlänge. Vi vill erbjuda Borlängebon, gammal som ung, en attraktiv fritid med stor bredd av aktiviteter inom många olika områden och geografiska platser inom kommunen.
 • Bidra till fler möten mellan olika kulturer. Vi ser mångfald som nödvändig och viktig för Borlänge. Evenemang som samarbetar med andra föreningar och organisationer prioriteras.

Evenemangsarrangören ska

Genom dialog med evenemangslotsen eller på annat sätt (till exempel referenser) uppvisa att evenemanget håller genomgående god kvalitet och är hållbart ur ett miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt perspektiv. Evenemangsarrangören ska visa på kunnande, kreativitet och kompetens.

 • Presentera budget - Det finns bra mallar för detta på internet, till exempel den här: Arrangörshandboken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Söka erforderliga tillstånd. Arrangören ska i god tid före evenemanget söka tillstånd hos berörda organisationer, till exempel offentlig tillställning av Polisen och tillfälligt alkoholtillstånd av ATL-kontoret. Bifoga kopia på tillstånden i ansökan. 
 • Återrapportera. Arrangören ska fylla i återrapporteringshandlingar efter genomfört evenemang. Tillfälliga formulär finns nedan - ordinarie formulär är under bearbetning.

Motprestation

Efter överenskommelse med arrangören vill Borlänge kommun:

 • synas på arrangörens webbplats och i sociala medier
 • synas i annonser, trycksaker (programblad, nummerlappar och biljetter etc.) Borlänge kommun tillhandahåller den grafiska profilen och kommunens logotyp i tryckbar upplösning.
 • synas på plats med ett marknadsföringspaket bestående av vepor, banderoller, beachflaggor etc. Arrangören hittar lämplig plats för detta i samråd med evenemangslotsen.
 • att arrangören uppger webbsida och facebook-sida dit kommunen kan länka eller få mer information om evenemanget.
 • att arrangören tillhandahåller bilder från/på evenemanget som kommunen är fria att använda i kommunens kanaler.

Ansökan

Möjlighet att lämna in ansökningar under hela året, senast den 15:e varje månad. Ansökan ska lämnas in minst en månad före evenemangets början.

Vid frågor går det bra att skicka e-post till kommun@borlange.se

Utbetalning

Beviljat evenemangsstöd utbetalas mot faktura från den sökande organisationen. Stödet utbetalas efter genomfört evenemang och i samband med att utvärdering lämnats in. 

Faktura skickas till:
K1158560A
Borlänge kommun 
Box 309 
737 26 Fagersta

Evenemangsstödet utbetalas under förutsättning att det som överenskommits mellan Borlänge kommun och arrangören uppfyllts.

Om tillstånd och avgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.