Borlänge kommuns logotyp
händer och fötter i en cirkel. foto

Bilda förening

Här får du svar på alla möjliga frågor om hur man gör när man bildar en ideell förening i Borlänge kommun.

Du kanske undrar:

  • Hur många måste man vara?
  • Måste man registrera föreningen?
  • Hur stor ska medlemsavgiften vara?
  • Kan vi få bidrag? 
  • Vad är en revisionsberättelse?
  • Vad gör en kassör?

Förening - vad är det?

En förening är - vilket framgår av namnet - en samling (en förening) människor som i organiserad form bedriver verksamhet tillsammans. Det kan vara i princip vilken typ av verksamhet som helst. Man bör dock tänka på att bilda en förening innebär ett ansvarstagande. Att sköta en förening innebär, förutom det roliga i verksamheten, även en del administrativt arbete, som en del tycker är både arbetsamt och tråkigt.

En ideell förening är den enklaste form av juridisk enhet som finns (andra är ekonomisk förening, handelsbolag, aktiebolag m.fl.). vilket gör att det är enkelt att starta. Det räcker att en samling människor samlas och tillsammans bestämmer sig för att bilda föreningen. När man antagit stadgar, utsett styrelse och bestämt sig för ett föreningsnamn har man bildat en juridisk person.

Juridisk person

En förening är en juridisk person som kan äga tillgångar och ha skulder, den kan vara part i avtal och kan uppträda som part inför domstol och myndigheter. En juridisk person kan försättas i konkurs, men de enskilda medlemmarna är i princip alltid fria från personligt betalningsansvar. Det är bara om företrädare för föreningen gör saker i strid mot stadgarna eller föreningsbeslut som han eller hon kan bli personligt ansvarig.

Det är viktigt att man har viss grundläggande föreningskunskap innan man bildar föreningen så att man inte begår några fel. Ett bra sätt att skaffa detta är att vända sig till en riksorganisation inom det område som föreningen ska vara verksam eller till Borlänge kommuns fritidssida.

Hur går man till väga?

Det finns inget krav på hur många man måste vara för att starta en förening, men är man mindre än tre kan det verka lite onödigt. Dessutom är det så att det krävs tre för att bilda en ekonomisk förening, varför man ofta använder detta tal även för ideella föreningar.

Kallelse till ett första möte kan man till exempel sätta upp på ett bibliotek eller någon annanstans där man tror att intresserade kan se den. Alla som vill måsta få vara välkomna, annars riskerar man att inte få kalla sig en öppen förening, vilket är ett krav om man ska söka föreningsbidrag från Borlänge kommun.

Det är en god idé att skriva ner namn på alla som kommer på mötet, inte bara för att veta vilka som är intresserade, utan också för att ha en röstlängd ifall det skulle förekomma omröstningar på mötet. Det är vanligt att de som kallat till mötet sköter om detta samt ser till att det finns personer som vill leda mötet och skriva protokollet.

Att innan ha gjort en dagordning, och förslag till stadgar är bra. Dessa delas ut till deltagarna och den som väljs till mötesordförande ska se till att deltagarna förstår vad innebörden är. 

När mötet är avslutat är föreningen bildad. Det är då interimsstyrelsens uppgift att ta hand om skötseln av föreningen fram till första ordinarie årsmötet. Det är viktigt att det upprättas ett protokoll för mötet där det framgår vilka som deltagit och vilka som valts till styrelse, samt givetvis alla andra beslut som fattades.

Styrelsen

När man bildar föreningen utser man en styrelse som ska sköta det löpande arbetet, dessutom skriver man ner stadgar och bestämmer vad föreningen ska heta. När det gäller stadgar kan det också vara idé att vända sig till en riksorganisation, de har ofta standardiserade stadgar som man kan använda. Ofta innehåller dessa även paragrafer som krävs om man vill bli med i riksorganisationen.

Registrera förening?

En ideell förening behöver egentligen inte registreras men bör vara med i Borlänge kommuns föreningsregister. Föreningens uppgifter kommer därmed finnas som kontaktuppgift i Borlänge kommuns föreningsregister och användas bland annat i Fritid- och Kulturguiden som skickas ut till alla hushåll i kommunen och finns på hemsidan. 
Det enda den måste ha är i princip stadgar, styrelse och ett urskiljbart namn.

Om man vill ha ett organisationsnummer (ett slags personnummer för juridiska personer) kan få det genom att kontakta Skatteverket. De vill att man lämnar in stadgar samt protokoll som visar vem/vilka som är firmatecknare för föreningen.

Ofta kan det vara bra för föreningen att bli medlem i något riksförbund, där kan man få hjälp med olika frågor, och ofta kan de erbjuda medlemmarna ytterligare förmåner. Borlänge kommun ställer dessutom som krav ett sådant medlemskap för att föreningen ska ha möjlighet att söka föreningsbidrag.

För att föreningen ska komma igång rekommenderas en kontakt med Borlänge kommuns kultur- och fritidsnämnd. Det kan gälla frågor om lokalupplåtelse, bidrag med mera.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestäms av varje enskilt förening och kan därför variera både i storlek och beräkningssätt. 

Här registrerar du en ny förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.