Borlänge kommuns logotyp

Föreningsbidrag

Ansökningsperioden för föreningsbidrag är nu stängd för i år. Föreningar har åter möjlighet att söka föreningsbidrag hösten 2022.

Föreningen använder de tidigare tilldelade inloggningsuppgifterna till vår digitala portal för ansökan Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kontakta Föreningskontoret på kommun@borlange.se för att få hjälp om föreningen saknar dessa uppgifter. 

Råd till er som vill söka bidrag

För att få er ansökan behandlad ska följande bilagor lämnas: OBS att nedanstående handlingar kan lämnas in tidigare än ansökningsperioden. 

  • Årsmötesprotokoll innehållande balans- och resultatrapport samt underskriven revisionsberättelse, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Verksamhetsberättelse, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Verksamhetsplan, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Föreningens stadgar, om stadgeändringar gjorts under verksamhetsåret eller för nybildad förening.

  • Aktuellt Vaccinationsintyg från RF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska bifogas ansökan (gäller idrottsföreningar anslutna till förbund inom RF).