Borlänge kommun

Föreningsbidrag

Den senaste ansökningsperioden för föreningsbidrag; måndag 17 augusti - tisdag 15 september, är nu avslutad. Nästa ansökningsperiod blir under 2021.

Föreningen använder de tidigare tilldelade inloggningsuppgifterna till vår digitala portal för ansökan Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontakta Föreningskontoret på kommun@borlange.se för att få hjälp om föreningen saknar dessa uppgifter. 

Råd till er som vill söka bidrag

För att få er ansökan behandlad ska följande bilagor lämnas: OBS att nedanstående handlingar kan lämnas in tidigare än ansökningsperioden. 

  • Årsmötesprotokoll innehållande balans- och resultatrapport samt underskriven revisionsberättelse, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Verksamhetsberättelse, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Verksamhetsplan, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Föreningens stadgar, om stadgeändringar gjorts under verksamhetsåret eller för nybildad förening.

  • Aktuellt Vaccinationsintyg från RFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska bifogas ansökan (gäller idrottsföreningar anslutna till förbund inom RF). 

Läs i bifogade filer nedan om din förening uppfyller kommunens kriterier, för föreningsbidrag.

Ansökan Föreningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kriterier Fritidsföreningar FöreningsbidragPDF

Kriterier Kulturföreningar FöreningsbidragPDF

Kriterier Föreningar Socialnämnden FöreningsbidragPDF

Kriterier Föreningar Kommunstyrelsen FöreningsbidragPDF

Kriterier omsorgsnämndens föreningsbidragPDF

Redovisning av aktiviteter och sammankomsterPDF

Lathund för att kontrollera föreningens uppgifterPDF

Lathund för att söka FöreningsbidragPDF