Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Föreningsbidrag

Föreningsbidrag 2018 - Ansökan öppen måndag den 29 oktober - onsdag 31 oktober

Möjligheten att söka föreningsbidrag öppnas upp igen för de föreningar som ej sökt bidrag.

Ansökningsperiod 2 är måndag 29/10-onsdag 31/10.

Föreningsbidragsansökan var öppen måndag 3/9-Måndag 17/9. Föreningen använder de tilldelade inloggningsuppgifterna till vår digitala portal för ansökan. Kontakta Föreningskontoret för att få hjälp om föreningen saknar dessa uppgifter. 

 

Förberedelse och bidragsansökan

Steg 1: Först kontrollera du föreningens kontaktuppgifter, fyller i antal medlemmar och aktiva deltagare samt bifogar handlingar som efterfrågas av kommunen, för att kunna söka föreningsbidrag.

Steg 2: I detta steg söker du bidraget för din förening.

Se instruktioner nedan:

STEG 1- Instruktioner för att uppdatera föreningsuppgifter inför bidragsansökan 2018

STEG 2- Instruktioner för att söka föreningsbidrag 2018

Interbook Go - Kommunens förenings och bidragsportal

 

 

Råd till er som vill söka bidrag

För att få er ansökan behandlad ska din förening vara godkänd i Borlänge kommun (läs i menyn Godkänd förening) och följande bilagor lämnas:

  • Årsmötesprotokoll innehållande balans- och resultatrapport samt undertecknad revisionsberättelse, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Verksamhetsberättelse, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Verksamhetsplan, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Föreningens stadgar, om stadgeändringar gjorts under verksamhetsåret eller för nybildad förening.

  • Vaccinationsintyg från RF (gäller idrottsföreningar anslutna till förbund inom RF). Föreningar som ej bifogar vaccinationsintyg kan få ett visst avdrag på föreningsbidraget.
  • Föreningar med verksamhet knutna till omsorgsnämnden ska dessutom lämna en rapport över verksamheter och aktiviteter.

Läs i bifogade filer nedan om din förening uppfyller kommunens kriterier, för föreningsbidrag,

Sidan senast uppdaterad