Borlänge kommuns logotyp

Riktat stöd och anläggningsavtal

För föreningar med verksamhet inom kultur och fritid

Riktat stöd

Ett riktat stöd kan beviljas till kultur- och fritidsverksamheter som kompletterar, utökar, eller ersätter den verksamhet som redan finns. Stöd kan också ges till inköp av utrustning och material avsett för föreningens verksamhet. Riktat stöd kan sökas löpande.

Verksamheter som kan få ett riktat stöd ska vara utåtriktade och vara av stort intresse och nytta för Borlängeborna. Detta är inget generellt stöd utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens bedömning av prioritet samt befintliga resurser. Beslut kan tas av tjänsteman enligt delegationsordning.

Stöd kan fås för del av eller hela den ansökta utgiften. Söker man stöd eller bidrag från annan aktör för samma utgift måste det anges med belopp i ansökan till det riktade stödet.

Det riktade stödet söks via e-tjänst på https://minasidor.borlange.se/riktat-stod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prioritering

Kultur- och fritidsnämndens nämndplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ligger till grund för prioriteringar av ansökningar. Storleken på stödet baseras på budgeterade kostnader samt befintliga resurser hos kultur- och fritidsnämnden.

Föreningen som beviljas riktat stöd ska vara en godkänd förening i Borlänge kommun.

OBS! Om ni som förening vill ansöka om ett ekonomiskt stöd för ett publikt arrangemang, ska ni i första hand ansöka om ett evenemangsstöd, lilla Evenemangsstödet . Länk till annan webbplats.

Anläggningsavtal

Avtal mellan förening och Kultur & Fritid där motprestation ingår och bör tecknas minst 3 månader innan avtalet träder i kraft.

Anläggningsavtalet skiljer sig från kultur- och fritidsnämndens övriga bidrag på så vis att det inte är ett sökbart stöd. Initiativet till anläggningsavtalet kommer oftast från kultur och fritid men kan även komma från en förening. Avtal skrivs mellan kommunen och förening. I undantagsfall kan avtal tecknas med extern part i samverkan med förening. Detta preciserar hur det överenskomna uppdraget på anläggningen ska se ut.

Syftet med anläggningsavtalet är att värna om anläggningar i kommunen och dess närmiljö och på så sätt bidra till en meningsfull fritid för Borlängeborna. Som anläggning betraktas även aktivitetsytor så som exempelvis skidspår, ridbana med mera.

Stödet är tänkt att ge föreningar, som ansvarar för driften av egen eller på lång tid hyrd kultur- och fritidsanläggning, stöd till driftkostnader, hyror och/eller en av kommunen önskad verksamhet i aktuell lokal/anläggning.

Stödet kan även beviljas till föreningar som håller en anläggning öppen med tillgång för allmänheten, till exempel ett motionsspår, ett skidspår, en isbana eller skoterled. I dessa fall krävs det att föreningen har markägarens tillåtelse till att sköta den.

Anläggningsavtalet beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden, eller av tjänsteman enligt delegationsordning, och specificeras i avtalet mellan föreningen/extern part och kommunen.

Initiativ till anläggningsavtal kan tas löpande under hela året. Avtalsperioden sträcker sig dock vanligtvis från januari till december. Uppföljning av avtal sker löpande.

För frågor om riktat stöd anläggningsavtal kontakta kommun@borlange.se

Riktlinje för riktat stöd och anläggningsavtal Pdf, 999.1 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.