Borlänge kommuns logotyp

Godkänd förening

Är din förening godkänd i Borlänge kommun? För att kunna bli godkänd som förening ska den huvudsakliga verksamheten bedrivas inom kommunen.

En godkänd förening har rätt att boka lokaler/anläggningar till föreningspris för sin verksamhet. Föreningen har även rätt att söka föreningsbidrag i Borlänge kommun.

För att bli godkänd förening ska blanketten på nedanstående länk fyllas i och skickas till kommunen. Bifoga även:

  • Mötesprotokoll från föreningens bildande
  • Verksamhetsplan
  • Föreningens stadgar

Blankett för nybildad föreningPDF

Beslut tas av av kultur- och fritidschef som delger aktuell nämnd. Beslut och eventuellt godkännande delges föreningen.