Borlänge kommun

Godkänd förening

Är din förening godkänd i Borlänge kommun? För att kunna bli godkänd som förening ska den huvudsakliga verksamheten bedrivas inom kommunen.

En godkänd förening har rätt att boka lokaler/anläggningar till föreningspris för sin verksamhet. Föreningen har även rätt att söka föreningsbidrag i Borlänge kommun.

För att bli godkänd förening ska blanketten på nedanstående länk fyllas i och skickas till kommunen. Bifoga även:

  • Mötesprotokoll från föreningens bildande
  • Verksamhetsplan (planerad verksamhet)
  • Föreningens stadgar

Länk för nybildad förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut tas av av chefen för Föreningsenheten som delger aktuell nämnd. Beslut och eventuellt godkännande delges föreningen.