Borlänge kommuns logotyp

Marknadsföringsavtal

Om du representerar en förening eller aktör i Borlänge och har en stor synlighet, bedöms få mycket uppmärksamhet i medier och i övrigt uppfyller de krav som finns att läsa i våra riktlinjer, har du möjlighet att ansöka och sluta ett marknadsföringsavtal med Borlänge kommun.

En förening/aktör kan själv ansöka om att teckna marknadsföringsavtal, men Borlänge kommun har rätt att besluta vilka som får avtalet utifrån kriterierna nedan. Även en förening/aktör som inte själv ansökt men uppfyller kriterierna kan få avtal.

Vår vision handlar om att bli Sveriges trevligaste stad, bli upplevda som trevligt folk och spegla en bra och trevlig bild av Borlänge. Detta tar marknadsföringsavtalen sikte på. Avtalen innebär ett åtagande från båda parter att samarbeta väl kring kommunens och partens gemensamma utveckling.

Kriterier

Föreningen/aktören ska:

 • Ha en stor synlighet (mäts i publikantal) som bedöms att få mycket uppmärksamhet i medier och i övrigt uppfylla de krav som finns att läsa i våra riktlinjer.
 • Jobba aktivt med och kunna redovisa hur man gör Borlänge till en trevligare stad och hur man uppfattas som trevligt folk.
 • Ha en ordnad ekonomi. Skicka en balans- och resultaträkning och inte ha obetalda räkningar hos Borlänge kommun, Skatteverket eller hos Kronofogden.
 • Föra en god dialog med Borlänge kommun på ett respektfullt sätt.

Motprestation

Motprestationerna är olika beroende på aktör och tas fram i samarbete mellan Borlänge kommun och aktören.

Exempel kan vara att Borlänge kommuns logotyp och kort budskap ska finnas på arena eller finnas med vid större evenemang. Banner eller budskap ska finnas i-/på aktörens sociala medier och att kommunens budskap eller logotyp ska finnas på matchställ-/träningskläder eller transporter. En annan motprestation kan vara att aktören en gång per avtalsår ska delta i aktivitet som Borlänge kommun bestämmer.

Eventuella kostnader i samband med motprestationer tas av mottagaren av marknadsföringsavtalet.

Uppföljning

En enkel, skriftlig redovisning skickas till Borlänge kommun i januari nästkommande år.

Uppföljning marknadsföringsavtal 2021 Länk till annan webbplats.

Ansökningsprocess

Ansökningar behandlas 1 gång/år

 • Ansökan skickas in senast 9 februari 2022.
 • Representanter från Borlänge kommuns kommunikationsenhet, näringslivskontor och kultur- och fritidsenhet gör ett urval.
 • Representant från Borlänge kommun för en dialog med aktören om önskade motprestationer. Föreningen/aktören får gärna själv komma med förslag på motprestationer som man bedömer ger kommunen god synlighet och marknadsföring.
 • Utbetalning sker efter att påskrivet avtal inkommit till kommunen.
 • Uppföljning sker genom skriftlig avrapportering senast februari följande år. Föreningar/aktörer som haft marknadsföringsavtal 2021 måste lämna in uppföljning (via e-tjänst ovan) innan det är möjligt att söka marknadsföringsavtal 2022.
 • Avtalen skrivs per kalenderår.

Ansök om marknadsföringsavtal 2022 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbetalning

Utbetalning sker så snart avtalet är påskrivet. Eventuell reklamskatt betalas av förening/aktör.

Upphörande av avtal

Borlänge kommun äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, efter skriftlig erinran om föreningen/aktören inte har levererat överenskomna motprestationer.

Detta avtal upphör att gälla med omedelbar verkan om någon från föreningen/aktören fälls för att ha nyttjat förbjudna droger och det visar sig att föreningen/aktören brustit i kontrollen. Likaså upphör avtalet om föreningen/aktören brustit i frågor rörande skatter, sociala avgifter etc.

 • Ingen giltig användare vald.