Borlänge kommuns logotyp

Marknadsföringsavtal

Om du representerar en förening eller aktör som är av stort intresse för Borlängeborna och/eller har en stor synlighet, bedöms få mycket uppmärksamhet i medier och i övrigt uppfyller de krav som finns att läsa i våra riktlinjer, har du möjlighet att ansöka och sluta ett marknadsföringsavtal med Borlänge kommun.

En förening/aktör kan själv ansöka om att teckna marknadsföringsavtal, men Borlänge kommun har rätt att besluta vilka som får bidraget utifrån kriterier nedan. Även en förening/aktör som inte själv ansökt men uppfyller kriterierna kan få bidrag.

Vår kommunikationsplattform handlar om att bli Sveriges trevligaste stad, bli upplevda som trevligt folk och lyfta fram kommunens värdegrund. Detta tar marknadsföringsavtalen också sikte på. Avtalen innebär ett åtagande från båda parter att samarbeta väl kring kommunens och partens gemensamma utveckling.

Kriterier

Föreningen/aktören ska:

 • Bedriva verksamhet som är av stort intresse för Borlängeborna (mäts i publikantal) och/eller ha en stor synlighet och bedöms få stor uppmärksamhet i både lokala/regionala och nationella medier.
 • Jobba aktivt med och kunna redovisa hur man gör Borlänge till en trevligare stad, hur man delar kommunens värdegrund och hur man uppfattas som trevligt folk.
 • Ha en ordnad ekonomi. Skicka in en balans- och resultaträkning och inte ha obetalda räkningar hos Borlänge kommun eller hos Kronofogden.
 • Föra en god dialog med Borlänge kommun på ett respektfullt sätt. 

Motprestation

 • Borlänge kommuns logotyp och kort budskap ska finnas på arena eller vid större evenemang.
 • En banner ska finnas på klubbens/föreningens/aktörens webbplats eller sociala medier. Bannern tillhandahålls av Borlänge kommun.
 • Kommunens logotyp på matchställ eller tävlingskläder.
 • En gång per avtalsår ska föreningen/aktören delta i aktivitet som Borlänge kommun bestämmer, exempelvis (fotbolls)spelare som deltar vid cuper, inför gymnasieval eller i lokala evenemang. Sådant som sprider våra värderingar och bidrar till känslan av trevligt folk.

Eventuella kostnader i samband med motprestationer tas av mottagaren av marknadsföringsbidraget.

Uppföljning

En enkel, skriftlig redovisning skickas till Borlänge kommun i januari nästkommande år. Borlänge kommun tillhandahåller en mall.

Ansökningsprocess

Ansökningar behandlas 1 gång/år

 • Ansökan skickas in senast 20 februari 2020.
 • Representanter från Borlänge kommuns kommunikationsenhet, näringslivskontor och kultur- och fritidsenhet gör ett urval.
 • Utvalda föreningar/aktörer bjuds in till ett möte.
 • Efter att påskrivet avtal inkommit betalar kommunen ut bidraget.
 • Uppföljning sker genom skriftlig avrapportering senast januari följande år.
 • Avtalen skrivs per kalenderår.

Ansök om marknadsföringsavtal härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbetalning

Utbetalning sker så snart avtalet är påskrivet. Eventuell reklamskatt betalas av förening/aktör. 

Upphörande av avtal

Borlänge kommun äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, efter skriftlig erinran om föreningen/aktören inte har levererat överenskomna motprestationer.

 • Detta avtal upphör att gälla med omedelbar verkan om någon idrottsman/kvinna från föreningen/aktören fälls för att ha nyttjat förbjudna droger och det visar sig att föreningen/aktören brustit i kontrollen. Likaså upphör avtalet om föreningen/aktören brustit i frågor rörande skatter, sociala avgifter etc. 

Marknadsföringsavtal - ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster