Borlänge kommun

Starten vid Mellsta motionscentral. skyltar på spår och skog

Idrott, motion och friluftsliv

I Borlänge kommun finns ett stort antal anläggningar, idrottsplatser, spår, leder och naturområden där du kan ägna dig åt den idrott eller det friluftsliv du önskar.

Vill du veta mer eller har du synpunkter på sådant som rör motion, idrott och friluftsliv är du välkommen att höra av dig.