Borlänge kommuns logotyp
tre personer som kastar frisbee

Discgolf

Tjärna discgolfbana är belägen vid Tjärna sandtag i Borlänge. Hålen varierar i längd mellan 70 och 170 meter. Banan är kuperad med inslag av sand och skog.

Banan är öppen för allmänheten och Borlänge Discgolfklubb ansvarar för anläggningen. Kontakta föreningen för bokning av ledare i samband med arrangemang.

Parkering finns i norrgående riktning efter E16 mitt emot Tallmon  (mellan rondellen Jägarvägen-Mårdgatan och Mellstarondellen).

Grundläggande regler för discgolf

Regler för att spela på hobbynivå.

  • Målet är att få discen att vila inuti korgen med så få kast som möjligt.
  • Normalt sett lottas startordning vid första hålet.
  • När alla har kastat ut, kastar alltid den som ligger längst ifrån korgen härnäst oavsett om det blir samma spelare att kasta flera gånger i rad. Discen kastas ifrån där den har kommit till vila. På nästföljande hål kastar den med bäst resultat på hålet innan ut först.
  • Vid kast över 10 meter ifrån korgen är det tillåtet att falla över sitt läge efter att discen lämnat handen, så kallad eftersving. 10 meter och närmare korgen räknas som putt, då är det inte enligt reglerna att falla över, det räknas som övertramp och kan resultera i pliktkast vid upprepning.
  • Alla kast räknas tills dess att discen vilar inuti korgen.
  • Den spelare som har nyttjat lägst antal kast efter banans alla hål har vunnit.
  • Visa hänsyn för andra människor som vistas på området. Kasta inte om det finns minsta risk att träffa andra människor med din disc.
  • Träd och grenar är en del av spelet, böja bort eller bryta av är förbjudet!
  • Discgolf är ett fridfullt spel, det viktigaste är att ha roligt!