Borlänge kommuns logotyp
En badare på bryggan vid masenbadet. foto

Badplatser

I Borlänge kommun finns många fina badplatser. Sex av baden är så kallade allmänna friluftsbad som kommunen ansvarar för. Här sköter vi grönytor, bryggor, dass och sophantering.

Räddningstjänsten dyker även och kollar botten en gång om året. Men kolla alltid att det är säkert innan du hoppar eller dyker, vi kan aldrig garantera säkerheten då främmande föremål kan hamna i vattnet eller komma flytande när som helst.

Provtagning av badvatten

Två gånger per sommar tar vi prover på badvattnet vid våra kommunala badplatser för att analysera förekomsten av bakterier. Om det behövs tar vi ytterligare prover.

Vid provtagningstillfällena mäter vi även temperatur, siktdjup samt om det förekommer algblomning.

Provtagning sommaren 2024

Alla kommunala badplatser kommer att provtas under vecka 27. Provsvaren dröjer någon vecka. När provsvaren kommer redovisas de på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Tänk på att du behöver klicka på det bad du är intresserad av för att se senaste provresultatet.

Badplatser och badvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunala friluftsbad

Masenbadet - Norr Amsberg

Badplatsen finns i Norr Amsberg med avtagsväg från Riksväg 70. Populär badplats i en korvsjö som bildats av älvens vindlande genom slätten. Här finns grässtrand med badbryggor och toalett. Byföreningen har ibland kiosk öppen på sommaren

Båtstabadet- Mellsta

Badplatsen ligger nära Mellsta Parkens motionscentral- och camping vid Riksväg 70. Från Mellsta Parkens camping finns en gångbron som leder ned till Båtstabadet, ca. 5 minuters promenad. Du kan även ta bilen ner till Båtstadsjöns parkering. I Mellstarondellen ta avfart mot Repbäcken, sväng sedan ner Båtstadvägen till badet. Ganska djupt för de allra minsta. Badbryggor, grässtrand, toalett, grillplats. Vid älven finns också en plats för hundbad.

Dammyran- Skräddarbacken

Konstgjord sjö längst upp i Skräddarbacken. Passar för korta dopp.

Långsjön- Romme

Badplatsen Långsjön ligger efter att du har passerat korsning till Tunet, passera sedan segelflygfältet. Badet har grässtrand med en brant slutning som passar för solbad, det finns en ny rullstolsramp. Här finns omklädningsrum, toaletter, picknickbord. Ibland finns glasskiosk öppen.

Uvbergsviken- Torsång

Badplatsen Uvbergsviken med grässtrand ligger vid Ösjön i Runn och är ett populärt bad för boende i Torsång/Ornäs och Borlänge. Här finns toaletter och bryggor. En kortare promenad ut på intilliggande Hagudden finns en plats för hundbad.

Flatnanbadet- Tuna Hästberg

Flatnanbadet i Tuna Hästberg ligger vackert belägen vid sjön Hästbergs Flatnan. Här finns omklädningsrum, toaletter, badbryggor och grässtrand.

Du kan läsa mer om våra badplatser på Naturkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Eller ladda ner appen Naturkartan, finns för både Android- och Iphone-telefoner.

Problem med gäss

På samtliga kommunala badplatser gör kommunens viltvårdare en bedömning under våren av läget med gässen. Vid behov kommer de att vidta lämpliga åtgärder.