Borlänge kommuns logotyp
Vågor i sjö. foto

Fiske

Borlänge kommuns fiskevatten är indelade i olika fiskevårdsområden. I varje område bedrivs fiskevården av olika föreningar som också säljer fiskekort till fiskevattnen.

Mer information om de olika fiskevårdsområdena och föreningarna återfinns på Visit Dalarnas hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Information om fiskekort hittar du under länkar längst ned på denna sida.

Bysjön

Mark och vatten vid Bysjön är påverkat av äldre verksamheter. Fiskar som provtagits har haft höga halter av kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel och PFOS. För att vara på säkra sidan bör därför fisk från Bysjön ätas maximalt en gång i månaden istället för den nuvarande rekommendationen från livsmedelsverket på en gång i veckan (undantaget kvinnor i barnafödande ålder och barn som bör äta insjöfisk mer sällan). Du kan läsa mer om insjöfisk, kvicksilver och PFOS på Livsmedelsverkets hemsida:

Om fisk på Livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill veta mer om provtagning av fisk i Bysjön hittar du det här. Länk till VISS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Naturvårdsverket kan du läsa mer om organiska miljögifter: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


LOVA-projekt pågår kring vattendrag i Borlänge

En anlitad konsult har under sommaren 2020 inventerat vattendragen i Tunaåns biflöden för att undersöka vattenmiljön och bland annat se över vägtrummor och dämmen. Resultatet är nu sammanställt i en rapport som beskriver vattendragssträckor och visar förslag där åtgärder behövs för att förbättra vattenmiljön för exempelvis fisk. Nästa steg i projektet innebär att diskutera dessa åtgärder med berörda, för att förhoppningsvis förbättra vattenmiljön.

Har du frågor eller synpunkter på rapporten eller nästa steg i projektet är du välkommen att kontakta Matilda Elgerud, biolog på plan- och markkontoret via kommunens servicecenter på telefon 0243-740 00.