Borlänge kommuns logotyp

Fiske

Borlänge kommuns fiskevatten är indelade i olika fiskevårdsområden. I varje område bedrivs fiskevården av olika föreningar som också säljer fiskekort till fiskevattnen.

Mer information om de olika fiskevårdsområdena och föreningarna återfinns på Visit Dalarnas hemsida. 

Visit Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om fiskekort hittar du under länkar längst ned på denna sida.

Bysjön

Mark och vatten vid Bysjön är påverkat av äldre verksamheter. Fiskar som provtagits har haft höga halter av kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel och PFOS. För att vara på säkra sidan bör därför fisk från Bysjön ätas maximalt en gång i månaden istället för den nuvarande rekommendationen från livsmedelsverket på en gång i veckan (undantaget kvinnor i barnafödande ålder och barn som bör äta insjöfisk mer sällan). Du kan läsa mer om insjöfisk, kvicksilver och PFOS på Livsmedelsverkets hemsida:

Om fisk på Livsmedelsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du vill veta mer om provtagning av fisk i Bysjön hittar du det här. Länk till VISSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hos Naturvårdsverket kan du läsa mer om organiska miljögifter:

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LOVA-projekt pågår kring vattendrag i Borlänge

En anlitad konsult har under sommaren 2020 inventerat vattendragen i Tunaåns biflöden för att undersöka vattenmiljön och bland annat se över vägtrummor och dämmen. Resultatet är nu sammanställt i en rapport som beskriver vattendragssträckor och visar förslag där åtgärder behövs för att förbättra vattenmiljön för exempelvis fisk. Nästa steg i projektet innebär att diskutera dessa åtgärder med berörda, för att förhoppningsvis förbättra vattenmiljön.

Har du frågor eller synpunkter på rapporten eller nästa steg i projektet är du välkommen att kontakta Matilda Elgerud, biolog på plan- och markkontoret via kommunens servicecenter på telefon 0243-740 00.