Borlänge kommun

Kanotstadion

Kanotstadion är belägen vid Dalälven, söder om Torsång.
Borlänge Kanotklubb ansvarar för och äger anläggningen.

Borlänge Kanotklubb

Telefon: 070-240 99 61