Borlänge kommun

Parker och grönområden

Det finns många parker och grönområden i Borlänge kommun av olika karaktär och storlek. Runt om i staden smyckas det också varje år med ett varierat utbud av sommarblommor, många uppdrivna i vårt eget växthus. Här hittar du mer information om några av parkerna som alla är välkomna att besöka.

Kartan nedan visar flera av de parker där Borlänge kommun är markägare och som är öppna för allmänheten.

Parker i Borlänge

I Framtidsdalen finns denna park från 2003 med möjlighet till att spela boule, beachvolley och en stor gräsyta för olika aktiviteter. Precis som flera andra parker i närområdet har Börje Anderssons park ett vattentema. Här leds vattnet i trappor som skapar virvlar och ökar syresättningen. I parken hittar du också två skulpturer av Lena Lervik som heter Röde Börje och Modern. Några av träden som finns planterade är bergkörsbär, katsura och lärk. Parken har fått sitt namn efter politikern Börje Andersson.

Börje Anderssons park, grässlätt och bro

Vid Hushagen finns Borlänges äldsta park med gamla vackra träd och slingrande grusgångar. Områdets historia speglas i ett konstverk från 2012 som Torbjörn Lindgren skapat av en högstubbe efter en gammal lärk. I en nyare del av parken finns perennplanteringar, lekplats, boulebana och beachvolleyplan.

Föreningsparken blommor och grusgång

I Hagalund finns en liten 40-talspark av halvprivat karaktär. Möjlighet till lek, lugna sittplatser och intressanta växter hittar du här. Några exempel på träd som växer vid Hagatunet är avenbok, blodbok och douglasgran.

En ram av ornäsbjörk och ett i övrigt varierat trädbestånd finns i Hummelparken. Det var här den för Borlänge första allmänna lekplatsen byggdes och fortfarande finns ett litet utbud av lekutrustning. Då parken byggdes om 2017 tillfördes mer blomsterprakt i parken, belysning och möblemang. Perennerna ska locka fjärilar och andra insekter.

1936 ritade trädgårdsarkitekt Inger Wedborn parken som då utformades enligt rådande funktionalistiska ideal med rosor, plaskdamm och lekplats. Under 60-talet rationaliserades parkskötseln och arbetskrävande detaljer som pergolor, rosengårdar och perennrabatter försvann. 1986 omgestaltades parken av landskapsarkitekt Paul Öreby och blev då en park med diagonala gångar med en fontän i mitten, men utan blomsterrabatter.

Hummelparken fontän

Under 70-talet blev en tidigare trädgård park och i slutet av 90-talet satte landskapsarkitekten Ulf Nordfjell sin prägel på Borlänges stadspark. Parken har fått sitt namn efter baninspektör G W Liljeqvist som har haft stor betydelse för Borlänge stad. I parken finns möjlighet till rekreation, lek och framträdanden. Varje säsong går det att finna ny inspiration i visningsträdgården och trädgårdshörnan.

Bakom den pedagogiska Stenparken och lekplatsen vid Geologiska muséet står landskapsarkitekt Gudrun Rabenius i samarbete med flera konstnärer och geologen Peter Harström. Här finns ett solur med olika stenar från bergarternas kretslopp, klangspel i diabas och ett stiliserat stenbrott i dalasandsten. Många fler bergarter, främst med regional anknytning finns representerade i parken. Stenarna varvas med gammaldags perenner, krydd- och läkeväxter.

Liljeqvistska parkens blomsterland

Matjesparken är en plats för brännboll och picknick under blodbokarna och mellan planteringar med perenner och rhododendron. Det är också en av Borlänges kulturhistoriskt intressanta parker från 1930-talet.

Matjesparken, grusgång, träd och buskar

Här finns en rolig lekplats, intressanta planteringar och en fin damm. Soltorget är en kulturhistoriskt intressant park från 1940-talet. Tillsammans med den omgivande bebyggelsen är parken ett tydligt exempel från drabantsystemet, en princip från Gustaf Lindens generalplan.

Soltorgsparken grusgång, blomsterland och bänkar med bord

Vattenparken byggdes tidigt 2000-tal som en romantisk park med rik biologisk mångfald. En del befintlig vegetation sparades och kompletterades med fler träd, buskar och örter. I parken finns en ö utan broförbindelse som är en fristad för häckande fåglar.

Förutom att vara en uppskattad parkmiljö för både människor och fåglar har Vattenparken den viktiga funktionen av att rena vatten. Böljande stränder med växter, mikroorganismer och vattenfall som syresätter minskar mängden föroreningar innan Lusbäckens vatten når Tunaån och sedan Dalälven.

Vattenparken bro över damm

Plocka gärna frukt och bär i våra parker

I Borlänge kommuns planteringar finns det en del fruktträd och bärbuskar och från dessa är alla välkomna att plocka. Tänk då på att du ska vara säker på att trädet eller busken står på allmän plats. Du behöver också vara försiktig så att trädet eller busken inte skadas och lämna en del till nästa person som vill plocka.

  • Ingen giltig användare vald.