Borlänge kommuns logotyp

Borlänges Gatunamn

Borlänges Gatunamn, av Olle Stålberg Tidigare utgiven i bokform 1999 och 2003Web-utgåva 2018 av Rädda Bilden Kommittén, Borlänge Kommun, efter författarens förslag att:

"Boken med dess innehåll läggs ut på Borlänges hemsida. Det skulle möjliggöra för skolungdomar att vid studier om Borlänge och dess historia ha tillgång till lokalt material. Likaså skulle materialet bli tillgängligt för privatpersoner att när som helst och var som helst kunna ta del av innehållet. Bokens upplägg, uppslagsbok, lockar även till korta besök som kan få användaren att bli än mer nyfiken och gå vidare i Gatunamnsboken."

 Borlänge 2007-05-10, Olle Stålberg