Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Kulturpris och kulturstipendium

Kulturnämnden utdelar årligen stöd till kulturarbetare i form av kulturpris och kulturstipendium.

Kulturstipendium

Stipendiet kan sökas av kulturarbetare som i sin skapande konstnärliga verksamhet visat betydande förmåga eller lovande förutsättningar och som med ekonomiskt stöd kan beredas arbetsro för nytänkande gärning eller annan möjlighet till vidareutveckling inom sitt konstnärliga område.

Stipendium kan endast tilldelas person, som är bosatt i Borlänge eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiater skall skickas till kultur- och fritidsnämnden senast den 20 maj.

Kulturpris

Kommunens årliga kulturpris skall tilldelas en eller flera personer som utfört en kulturfrämjande insats. Endast den som är eller har varit bosatt, eller har påtaglig anknytning till Borlänge, kan erhålla priset.

Ansökan eller förslag till kulturpristagare kan göras löpande under året.

Skicka din ansökan eller ditt förslag till:
Borlänge kommun
Kulturnämnden
781 81 Borlänge

eller kulturnamnden@borlange.se

 

Vem vill du nominera till årets kulturstipendium?

Det är dags att nominera personer till Borlänge kommuns kulturstipendium 2017.

Gösta Jansson får Borlänge kommuns kulturpris 2016

Oavsett vilken kulturyttring det handlar om finns det ett namn som återkommer i styrelser, kommittéer och kulturföreningarnas medlemsregister. Rör det sig om lokalhistoria är namnet självskrivet: Gösta Jansson.

Hampus Sjöberg är årets kulturstipendiat

Borlänge kommuns kulturstipendium på 30 000 kronor delades ut på Ornässtugan i samband med Kulturnämndens sammanträde.

Sidan senast uppdaterad