Borlänge kommun

Ett rött konstverk, som påminner om en paprika.

Museer, gallerier och konst

Konsten har en självklar och viktig plats i Borlänge. Här kan du ta del av regelbundna konstutställningar samt vandra genom staden och se offentliga skulpturer av flera stora konstnärer.

Utställningar

I bibliotekets utställningshall visas runt åtta utställningar per år. Kulturenheten och Borlänge konstförening arrangerar utställningarna som visar konst av idag med konstnärer både från landet i stort och länet.

Det arrangeras även konstutställningar med jämna mellanrum på följande platser i kommunen:

  • Hotell Gustaf Wasa
  • Blå Lågan
  • Borlänges konststudiegrupp
  • Galleri Svarta Gran
  • Kupolen
  • Lions vårsalong
  • Lediga lokaler i centrum

På hösten slår konstrundan Konst i Kvadrat upp sina portar till konstnärernas ateljéer och bjuder på en härlig konstrunda i Borlänge och Falun.

Offentlig konst

På gator och torg, i skolor och på arbetsplatser, längs vägar och i rondeller. Den offentliga konsten finns överallt i invånarnas vardag. Under länkarna nedan får du ta del av ett axplock av de cirka 50 skulpturer som finns offentligt placerade, samt en presentation av den nya konsten i Paradisparken.

1%-regeln i Borlänge

Borlänge är en av de kommuner som har fått stöd med att utveckla och förbättra arbetet och hanteringen med den offentliga konsten. Detta projekt var Statens konstråds satsning Kunskapsnav offentlig konst – första gången steget vidare.

Arbetet påbörjades 2019 och avslutades våren 2022. Målet med projektet var att formulera en konstpolicy och ta fram rutiner för arbetet med offentlig konst. Dessa nya policy- och rutindokument blev klara och beslutades politiskt våren 2022. I samband med detta beslutades också att enprocentregeln ska tillämpas i Borlänge kommun. Detta innebär att ca 1% av kommunens investeringskostnader för ny- och ombyggnation ska avsättas till konstärliga gestaltningar. Förhoppningen är att offentlig konst ska bli ett självklart inslag i stadsplaneringen och bidra till kommunens mål; att Borlänge ska bli Sveriges trevligaste stad.

Museer

Vad Borlänge har att bjuda i form av museer och sevärdheter hittar du bland länkarna nedan. Kommunens kulturkontor driver Ornässtugan i egen regi. Hembygdshistoria, militärhistoria och geologi är bara några av ämnen som erbjuds på Borlänges museum.

Ornässtugan

Geologiska museet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dalregementet/Rommehedslägret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2047 Science Center  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gammelgården Öppnas i nytt fönster.

Torsångs motormuseum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.