Borlänge kommuns logotyp
Historisk bild från Sveatorget i Borlänge, med Domus-skylt på fasad.

Rädda bilden-arkivet

Rädda Bilden-arkivet i Borlänge har sedan starten 1975 kommit att förfoga över omfattande bild- och filmsamlingar. Samlingarna omfattar uppskattningsvis 800 000 negativ och glasplåtar, 50 000 foton i pappers- och diaformat samt över 100 filmer.

Donatorerna

Att samlingarna blivit så omfattande beror på det stora intresse som allmänheten visat för Rädda Bildenarkivet. Över 300 enskilda personer, föreningar, företag och organisationer har lämnat bidrag till bildarkivet. Bland de som donerat större samlingar kan nämnas bl.a. Gottfrid Hillerström, Hasse Carlbaum, Birger Borg, Holger Nilsson, Roy Andersson, Ingemar Thoreús, Erik Köpman, Arvid Fahlberg, Gustav Östlund, Allan Pettersson, Polyfoto, Tunabygdens Hembygdsförening, Dala Demokraten, Bertil Wiberg, Hugo Hedström, Ruuths Foto samt Föreningen Släkt och Bygd. I arkivet finns även hovfotografen Robert Östlings foton som togs då Borlänge köping och Domnarvets kommun slogs samman till Borlänge stad. Det finns även många personer som under åren välvilligt lånat ut sina bilder.

Avtal

Med flera av de större donatorerna har skrivits särskilda avtal som reglerar hur bildmaterialet och filmerna får användas. Ansvaret för Rädda Bildenarkivet har Kultur- och Fritidsnämnden.

Rädda Bildenkommittén

Rädda Bildenkommittén består av Sören Nyström, Gösta Jansson, Bengt Lindberg och Ola Lindbärg som på ideell basis och utifrån tillgängliga resurser strävar efter att med bilden och filmens hjälp dokumentera vår bygds historia. Eftersom Rädda Bildenkommittén saknar erforderliga bild- och datakunskaper, för att bl.a. böcker och bildutställningar ska bli till, är det helt avgörande att kunna tillgodogöra sig av Rädda Bildenarkivets personella resurser. Målsättningen är att efterhand och så snart de tekniska och ekonomiska förutsättningarna löses, kunna lägga ut de digitaliserade bilderna på Internet.

Böckerna

Den senaste boken "Borlänge - Bilder från 60-talet" är precis som den förra boken - en bilderbok i A4-format med över 400 sidor med bilder från Borlänge kommuns alla delar.
Den över fyrahundra sidor långa boken innehåller mängder med fotografier och texter, allt för den som vill uppleva 1960-talets Borlänge på nytt eller för första gången.

– Sextiotalet var en omvälvande tid. Borlänges stadsbild förändrades radikalt. En stor del av de gamla byggnaderna revs och ersattes med nya och stora trafikomläggningar ändrade förutsättningarna för bebyggelse och människor. Ungdomsgenerationen inspirerades av de politiska omvälvningarna i omvärlden och ifrågasatte de gamla värderingarna. Det var början på en ny tid, säger Sören Nyström från Rädda bilden-kommittén. 

Bilderna har plockats fram ur Rädda bilden-projektets digra bild- och filmarkiv som sedan starten 1975 kommit att omfatta cirka 800 000 negativ och glasplåtar, 30 000 foton samt 120 filmer. Merparterna av bilderna är skänkta av enskilda personer, föreningar, företag och organisationer.

Boken ”Borlänge - Bilder från 50-talet”, är en bilderbok A4-format med 430 sidor och 830 bilder från 50-talet. Ett 15-tal avsnitt från olika delar av kommunen. Barnens Dag och Folkets Park har dock fått ett eget avsnitt. Bilderna har tagits av skickliga yrkesfotografer och duktiga amatörer, uppskattningsvis har över 300 privatpersoner och yrkesfotografer bidragit till boken. Fotograferna bakom de nya bildsamlingarna som vi fått ta del är bl.a. Mats Kock, Bertil Ruuth, Ulf Sjöstedt, Åke Svensson, Mats Larsson, Ewert Woxberg, Knut Eklund m.fl. Bilderna håller mycket hög kvalité.

Tidigare utgåvor

Borlänge i bild 1982, 2 dvd-filmer om Borlänge förr i tiden samt Borlänge–bilder ur det förflutna som kom 2008.

Borlänge bildarkiv på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.