Borlänge kommuns logotyp
Utsikt över Tunaslätten

Utsikt över Tunaslätten.

Natur

I Borlänge finns stora möjligheter att uppleva natur av många olika slag.

Och ville vi skryta och göra oss till, så kunde vi utbasuna: Du må önska dig vilken natur du vill – Vi ha alla naturer i Tuna!” – Författaren Harry Blomberg lovordade Borlänges natur vid invigningen av Domnarvets kommunalhus år 1936.

Storslagen natur

Borlänge kommun ligger precis i gränslandet mellan norra och södra Sverige. Borlänge har en varierad natur med storslaget odlingslandskap, djupa skogar, älv och sjöar. Odlingslandskapet Tunaslätten breder ut sig i söder och öster om Borlänge tätort. Genom odlingslandskapet skär Dalälvens lummiga dalgång med branta raviner. Runt Tunaslätten reser sig bergen och barrskogar. De olika bergsområdena skiljs åt genom smala sänkor och på några håll finns stupande bergväggar. Bortom de gamla gruvbyarna Idkerberget och Tuna-Hästberg i sydost, ruvar Gyllbergens skogsrike, en av södra Dalarnas största naturskogar. I den östra delen av kommunen ligger de stora sjöarna Ösjön och Runn med sina flikiga strandlinjer. 

Natur för framtiden

För att utveckla och bevara Borlänges natur för dagens Borlängebor och kommande generationer krävs ett målmedvetet arbete. Som en del i detta arbete har Borlänge kommun tagit fram en naturvårdsplan och ett planeringsunderlag för Borlänges natur. Med hjälp av planen kan kommunen i sin verksamhet arbeta ännu mer strategiskt med en hållbar utveckling och med att uppnå Sveriges miljömål.