Borlänge kommuns logotyp

Kommunens highland cattle

Kommunens intresse för att hålla betesdjur i egen regi föddes 1994 då Vassjöprojektet drogs igång.

Idag har vi 105 fina djur av Highland cattle. Djuren har betesmarker vid Vassjön, Häggenäs, Noraå bruk, Båtstad-Mellsta naturreservat, Sellänget, Gammelgården i Älvravinernas naturreservat, runt Prästtjärn och i Smäckens naturreservat. Djuren är anpassade till ständig utedrift och har tillgång till ligghallar.

Arter knutna till odlingslandskapet, våtmarker och naturbetesmarker gynnas av betesdriften. Vid Vassjön har förekomsten av änder, doppingar och vadare ökat. En del kärlväxter, dagfjärilar och groddjur har också visat gynnsam utveckling.
I Borlänge används ca 300 ha som betesmark och 6800 ha som åkermark. Borlänge kommun ser gärna att fler lantbrukare har betesdrift i Borlänges naturmiljöer, då många hotas av igenväxning.

Skapar arbetstillfällen

Den dagliga skötseln utförs av personal från Arbetsmarknadsenheten. På samtliga marker (ca 45 ha) där bete upptagits har omfattande avverkningar och röjningar gjorts parallellt med stängeluppsättning och betesdrift. Verksamheten används som arbetsmarknadsåtgärd och för integrationssarbete i kommunen. Att vistas nära och vara i kontakt med djur har visat sig ha mycket goda effekter i det gröna rehabiliteringsarbetet. Människor som befinner sig långt ifrån traditionell arbetsmarknad kan få nya vägar till sysselsättning.

Lokalproducerat kött till förskolor, skolor och äldreomsorg

Djurhållningen med tillhörande produktion av grovfoder är certifierad för ekologisk drift. Genom att ta det växtmaterial som finns på kommunala åker- och betesmarker ges lokalproducerat foder till boskapen. Den årliga produktion av slaktdjur uppgår till ca 25-35 djur som levereras till kommunens kostservice. Inga djur i Sverige ges antibiotika i förebyggande syfte, tillväxthormoner eller GMO-foder.

Samarbete med landsbygd, närings- och föreningsliv

Verksamheten samarbetar med flera föreningar, som under sommaren har tillsyn på djuren då de är på olika betesmarker runt om i kommunen. Borlänge kommun har också kontakt med flera lantbrukare och nyttjar aktörer i djurhållningsnäringen, vilket håller jordbruksverksamheten på agendan i det kommunala arbetet.

Borlänge kommuns Highland cattle ger nytta för människor, djur och natur.

Vassjön Rapport Pdf, 30.5 MB, öppnas i nytt fönster.