Borlänge kommuns logotyp

I Frostbrunnsdalen finns flera stigar, rastplatser och även ett café sommartid.

Frostbrunnsdalen

Frostbrunnsdalen är en brant och djup ravinbildning med lummig växlighet.

Frostbrunnsdalen är känt för sitt rika växt- och djurliv. Dalen är ett mycket omtyckt besöksmål, främst om våren när växtligheten prunkar och fågellivet sjuder.

Rikt växt- och djurliv

I dalen växer mestadels en ren lövskog av gråal, björk, asp och hägg. Lövskogen har en frodig växtlighet på marken med bland annat örter som älgört, kärrtistel, strätta och brudborste. Den lummiga grönskan drar till sig många fåglar, till exempel rosenfink, härmsångare, törnsångare och näktergal. Fyra exklusiva fjärilsarter har påträffats här, som nätåldrig parkmätare, springkornsfältmätare, gulryggig fältmätare och rotstreckad älvmätare.

Geologiskt intressant

Dalen når ett djup på cirka 20 meter. Den har bildats genom erosion som har underlättats av det höga grundvattnet. Det har blött upp jorden och gjort den lätteroderad. Jorden består av mycket finkorniga jordarter som heter finmo och mjäla. I dalens botten rinner det framträngande källvattnet upp i kraftiga flöden och mynnar så småningom i Tunaån.

En man paddlar kanot i ett lummigt landskap, Frostbrunnsdalen.

Klicka på bilden för att se videon på Youtube

Om Frostbrunnsdalen

Bildades: 1978

Storlek: 31 hektar

Läge: Reservatet ligger några hundra meter väster om Stora Tuna kyrka, cirka 5 kilometer sydväst om Borlänge.

Service: Stigar och rastplatser. Under sommartid finns det även ett café.

Växter och djur: Älgört, kärrtistel, strätta och brudborste växer här. Fåglar som till exempel rosenfink, härmsångare, törnsångare och näktergal. Exklusiva fjärilsarter som nätåldrig parkmätare, springkornsfältmätare, gulryggig fältmätare och rotstreckad älvmätare har påträffats här.