Borlänge kommuns logotyp

Här finns fåglar som vigg, brunand, skäggdopping, tornfalk, hornuggla och kärrhök.

Holmsjöarna

Vid Holmsjöarna finns ett rikt fågelliv, framför allt vår och höst, för rastande fåglar.

Vid Torsång gör Dalälven en nittiograderssväng och fortsätter söderut. Här flyter älven lugnt med älvvallar, så kallade levéer, på sidorna. Innanför finns sanka områden med flera sjöar. De näringsrika slättsjöarna gynnar en rik växtlighet.

OBS! Beträdnadsförbud 1 april - 15 juli

Under tiden 1 april-15 juli råder beträdnadsförbud inom området som har markerats på nedanstående karta:

Karta över Holmsjöarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översvämmade marker med märkliga växter

Det öppna reservatet Holmsjöarna består av mindre sjöar, vattendrag, åkrar, ängar, beteshagar, skogs- och sankmark. Vattenståndet i sjöarna förändras med Dalälvens variation och stora områden översvämmas under våren. Reservatets mest intressanta vegetation finns i anslutning till sjöarna. Här finns bland annat säv, fräken, näckrosor, korsandmat, blomvass och kalmus. Exempel på ovanliga arter är bandnate och trubbnate. I björkkärren finns den sällsynta ormbunken granbräken.

Mycket fågel - både rastande och stannande

För fåglarna är sjöarna en intressant rastlokal, men även under häckningstid finns ett rikt fågelliv. Här kan du bland annat få se vigg, brunand, skäggdopping, tornfalk, hornuggla, kärrhök med mera. Fiskgjuse och lärkfalk kan också ses jaga vid sjöarna.

Fågeltorn för friluftslivet

Området är flitigt nyttjat för friluftsaktiviteter, bland annat för exkursionsverksamhet för skolklasser och fågelintresserade med tillgång till spångade leder och fågeltorn.

Ingrepp för naturvärdenas skull

För att förhindra att sjöarna växer igen alltför mycket, frästes stora delar av strandkanterna under år 2004 och 2011. Det kan se brutalt ut när stora maskiner tuggar fram genom markerna, men det är ett måste om de värden området är skyddat för ska finnas även i framtiden.

Om Holmsjöarna

Bildades: år 1983

Storlek: 276 hektar

Läge: I utkanten av Tunaslätten, cirka 7 kilometer sydost om Borlänge.

Service: fågeltorn, stigar, parkeringsplats

Växter och djur: Säv, fräken, näckrosor, korsandmat, blomvass och kalmus. Exempel på ovanliga arter är bandnate, trubbnate och ormbunken granbräken. Fåglar som vigg, brunand, skäggdopping, tornfalk, hornuggla, kärrhök med mera.