Borlänge kommuns logotyp

Lennhedsåsen

Lennhedsåsen är ett av de mest storslagna landskapen i södra Dalarna.

Reservatet består av en del av Badelundaåsen som är en rullstensås med sträckning från Siljan och söderut genom länet.

Värdefullt landskap skyddas

Åsen har här en skarpt markerad rygg som når en höjd av 35 meter över intilliggande Dalälvens nivå. Landskapet är ett av de mest omväxlande och storslagna inom sydöstra Dalarna. Rullstensåsen utmed Dalälvens södra sida bidrar på ett markant sätt till landskapets karaktär.

Syftet med reservatsbeslutet är att skydda ett område från grustäktsverksamhet, där en mycket värdefull landskapsbild annars skulle utsättas för oersättliga skador. 

Om Lennhedsåsen

Bildades: år 1975

Storlek: 12 hektar

Läge: Söder om Duvnäs, nordost om Borlänge.