Borlänge kommuns logotyp

Rommehed

Ett, två! Ett, två! Höger om, vänster om! Trampet från många soldater har skapat den stäppliknande vegetationen, som gör att mycket speciella växter och insekter trivs här.

Rommehed är kanske det närmaste du kan komma en stäpp i Sverige. Området nyttjades under lång tid som Dalaregementets exercisfält. Ett långvarigt trampslitage i kombination med det torra, solexponerade läget och den lättdränerade sanden, har bildat en unik naturtyp. Här råder närmast stäppliknande förhållanden.

Ovanliga arter

De speciella förhållandena har gjort att arter som annars inte finns på de här breddgraderna trivs. Här förekommer bland annat tallriksäggsvampen och praktbyxbiet, som gräver små gropar i sanden. Här finner man också en stäppflora med fårsvingel, gulmåra, knytling, fältarv, femfingerört, kummin, röllika, rödven och liten blåklocka. Borlänge kommuns ansvarsart guldsandbiet (Andrena marginata) finns i området, och hämtar pollen från åkervädd till sina larver.

Nödvändigt slitage

För att behålla områdets karaktär behöver det ständigt utsättas för slitage i viss omfattning. Det sker idag genom utställningsverksamhet och ridning. Det finns väl knappast något annat reservat i Dalarna, där just sådana aktiviteter inte bara är tillåtna utan dessutom är nödvändiga.

Om Rommehed

Bildades: år 1977

Storlek: 6 hektar

Läge: 3 kilometer sydost om Stora Tuna kyrka.

Växter: bland annat tallriksäggsvampen och praktbyxbiet. Stäppflora med fårsvingel, gulmåra, knytling, fältarv, femfingerört, kummin, röllika, rödven och liten blåklocka.