Borlänge kommuns logotyp

På öarna Tyskö-Nästö-Prästö växer barrskogar med drygt 100-åriga träd.

Tyskö-Nästö-Prästö

De skogsbeväxta öarna ligger strax norr om sundet in till Ösjön, mellan Kyna och Hinsnoret.

Området har ett stort friluftsliv både sommar som vinter. Skridskoåkning vintertid gör öarna möjliga att besöka för fler. De senaste åren har intresset ökat markant bland annat till följd av plogade banor som går strax intill öarna. Läs mer på Runn-is Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rastplatser finns på Tyskö och Prästö och vattenområdet runt öarna nyttjas också för fritidsfiske. Sommartid är öarna tillgängliga endast med båt.

Över 100 år gammal skog

Tyskö hyser 120-årig grandominerad skog på öns norra och mellersta delar. Längs östra stranden växer 130 år gammal tallskog och på den västra finns två yngre granbestånd. Både Nästö och Prästö är dominerade av 100-åriga tallskogar. På Nästös mitt finns ett 100-årigt rent granbestånd.

Öar påverkade av människor

Öarna har sedan länge haft stor kulturpåverkan. På Tyskö finns en mindre slaggförekomst vid västra stranden. På samma ö finns en stensättningsliknande lämning som är något osäker som fornlämning. På Tyskö finns även stora arealer gamla övergivna slåtter och åkermarker. På Prästöns östra strand finns en stensättningsliknande lämning.

Strategiskt läge

Öarna ligger strategiskt vid vattenvägarna mot de gamla virkesslukarna Kopparberget och senare sågverken vid Korsnäs och det antas att öarnas skogsbestånd har nyttjats hårt genom seklen.

Geologi

Berggrunden utgörs av leptit och urgranit och jordarten av normalblockig, delvis storblockig grusig morän. Inslag av mjälasediment förekommer.

Om Tyskö-Nästö-Prästö

Bildades: år 1993

Storlek: 98 hektar

Läge: Reservatet ligger i Runn cirka 8 kilometer öster om Borlänge tätort.

Service: Bryggor, torrwc, sopställ, vindskydd och eldstad.