Borlänge kommuns logotyp

Terrängkörning och vattenskoter

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där mark och växtlighet inte kan skadas av körningen.

Terrängkörning i naturen med motordrivna fordon är inte en del av allemansrätten. Det räcker inte att ha markägarens tillstånd. Skoterleder är inte automatiskt tillåtna för barmarkskörning.

Snöskoter ska främst köras på skoterleder. Klicka på länken nedan för att se var det finns sådana leder finns.

Se karta med skoterleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för terrängkörning på barmark respektive snötäckt mark i informationsmaterialet längst ned på sidan.

Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Terrängkörning på barmark Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Terrängkörning under vintertidtid Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vilda djur och snöskotertrafik Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskoter

Vattenskoter får du bara köra i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.Du som kör en vattenskoter är ansvarig för att inte skada människor, natur eller miljö.

Att köra vattenskoter kan påverka människa, natur och miljö på flera sätt. Några exempel:

  • Störande buller - Intensiv körning inom ett begränsat område kan orsaka oljud och buller. Det kan vara mycket störande för människor och djur.
  • Risk för olyckor - Den som kör nära land där människor badar kan riskera att köra på en badande.
  • Påverkan på växt- och djurliv - I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
  • Störande för fågellivet - Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Från och med den 1 juli 2021 får polis utfärda böter direkt på plats för den som kör vattenskoter så att det stör.

Vem får köra vattenskoter?

Från 1 juni 2019 krävs att du är 15 år för att få framföra vattenskoter. Transportstyrelsen kan ge undantag för enskilda under särskilda tävlingsarrangemang anordnade av medlemsförbund i Riksidrottsförbundet.

Bestämmelserna finns i förordningen om användning av vattenskoter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer info om vad som gäller för vattenskotrar: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/Vattenskoter/ Länk till annan webbplats.