Borlänge kommuns logotyp

Våtmarker

Borlänge kommun arbetar aktivt med att återskapa våtmarker.

Många våtmarker i jordbrukslandskapet har genom åren försvunnit genom utdikningar eller igenväxning på grund av näringstillförsel. 

Borlänge kommun har därför under flera år arbetat med att återskapa våtmarker. Rent praktiskt kan det gå till så att man tar bort växter genom röjning, slåtter eller bete. Man kan också reglera vattenytan med hjälp av exempelvis dämmen. En av flera positiva effekter med att återskapa våtmarker är att näring från omkringliggande marker samlas upp istället för att gå ut i vattendrag och sjöar. De våtmarker som hittills har restaurerats är Sellänget, Hovgårdskärret, Faxen och Vassjön.

Rapport - Våtmarker i Borlänge kommun Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.