Borlänge kommuns logotyp

Våtmarker

Borlänge kommun arbetar aktivt med att återskapa våtmarker.

Många våtmarker i jordbrukslandskapet har genom åren försvunnit genom utdikningar eller igenväxning på grund av näringstillförsel. 

Borlänge kommun har därför under flera år arbetat med att återskapa våtmarker. Rent praktiskt kan det gå till så att man tar bort växter genom röjning, slåtter eller bete. Man kan också reglera vattenytan med hjälp av exempelvis dämmen. En av flera positiva effekter med att återskapa våtmarker är att näring från omkringliggande marker samlas upp istället för att gå ut i vattendrag och sjöar. De våtmarker som hittills har restaurerats är Sellänget, Hovgårdskärret, Faxen och Vassjön.

Rapport - Våtmarker i Borlänge kommunPDF

Senast uppdaterad: 17 juni 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här