Nya utställningar på BOMO med tema arkitektur och design - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Nya utställningar på BOMO med tema arkitektur och design

De rum, platser och miljöer vi lever i påverkar oss. De kan bidra till en känsla av trygghet och trivsel men också upplevas hotfulla eller nedbrytande. De kan skapa ro och vila eller utmana våra tankar och stimulera vår fantasi. Miljöer färgas också av de människor som befolkar dem. Nya platser kan formas med utgångspunkt i medborgarnas idéer och behov.

Utställningarna ”Den nya staden”, ”Lek på fullt allvar” och ”Reclaim the house” ger olika infallsvinklar och exempel på detta. Både med en blick bakåt i tiden och öppningar framåt, mot framtidens platser.

Utställningarna pågår mellan 25:e augusti och 22:a oktober 2016.

Aktuella utställningar:

Lek på fullt allvar

Eric Langert har en egen park med djur. Originella djur av återbruksmaterial. De bor i Erics ateljé i Göteborg men reser ibland runt i världen. Som nu då de besöker oss i Dalarna.

Konst ska vara mångbottnat och gärna med ett stänk humor, menar han.

Eric är full av idéer men är också en skicklig hantverkare. Han jobbar både med skulptur, installationer, design, scenografi och teater. Eric har också gjort lekplatser, lekrum och många andra stora utsmyckningsuppdrag.

- Jag är en seriös lekare, säger han. Alla uppdrag är roliga. Tar man det bara på allvar, blir det roligt.

Att jobba med återvinningsmaterial och skapa nytt av gammalt är extra kul tycker Eric. Och smart. Både för miljön och plånboken.

Den nya staden

Städerna i Sverige förändras och nya människor möts. Hur samsas vi om staden och hur gör vi för att alla ska känna sig trygga och välkomna? Hur vill barnen att den nya staden ska se ut och vara? Vilka bor här och vad gör de?

Under workshops har barnen skapat bilder och berättelser om staden idag och om Den nya staden. Detta har mynnat ut i en utställning med textila gestaltningar som besökaren bjuds in att delta i, både genom att uppleva, fantisera vidare och skapa.

Röster och perspektiv från våra yngsta medborgare är en viktig
utgångspunkt i formandet av nya platser och vårt framtida samhälle. Utställningen utgör ett exempel på barns delaktighet i designprocessen.

Utställningen är ett samarbete mellan Borlänge Modern, barngrupper från Tjärnaskolans fritidshem i Borlänge och barnkulturdesignern Annika Nilsson från designstudion Unik Fabrik i Göteborg.

Reclaim The House

Samtidigt som Stockholmsutställningen 1930 slog upp portarna, öppnade också det nya Konsumvaruhuset vid Sveatorget i Borlänge ritat i den nya funktionalistiska byggnadsstilen. Byggnadsnämnden i Borlänge hade inga invändningar mot detta men delar av kultureliten gick till hårt angrepp. Den kände författaren, folkbildaren och hembygdsvårdaren Karl-Erik
Forsslund kallade Konsumvaruhuset för en ”oceanångare”. Forsslund fick svar på tal av Kooperativa Förbundets chefsarkitekt som redovisade de funktionella behoven tillgodosedda av denna funktionalistiska byggnad ritad av arkitekt Eric Rockström.

1967 hade Konsumvaruhuset vid Sveatorget tjänat ut och byggnaden fick istället ingå i ett nytt stort komplex med bibliotek, systembolag, affärer, bank och kontor. Betongstommen från 1930 behölls men intilliggande byggnader revs och en ny modernistisk byggnad ritad av arkitekt Åke Temnerud blev den nya fasaden mot Sveatorget.

Utställningen ”Reclaim tha house” berättar om detta hus, dess arkitekter och sammanhang i Dalarna.

Akilles av Pontus Ersbacken

Kan en skulptur se ut som en maskin eller en robotliknande
dataspelsfigur? Hur skulle det vara att se och möta en sådan i
verkligheten? I sitt konstnärskap arbetar Pontus Ersbacken gärna med kombinationen traditionell konst och modern kultur. Hans verk AKILLES har nu tagit plats på Sveatorget utanför Borlänge Modern.

Pontus har gjort flera monumentala statyer, ofta i stål, inspirerade av maskiner, science fiction, leksaker och dataspel. Med lekfullhet och en slags aggressivitet gestaltas vår samtid och kanske rentav den framtid vi bara kan fantisera om.

Verket AKILLES (2009) har bland annat visats i samband med Open Art i Örebro, Ameland Holland och på Avesta Art.

VIDEOGUD september – december 2016

Retrospektiv av videokonstnär Mårten Nilsson med sammanlagt fem verk som kommer visas under hösten.

Borlänge Modern

BOMO - Borlänge Modern - är en regional konsthall och mötesplats med fokus på samtida konst samt arkitektur och design. En plats för reflektion, diskussion och nya intryck om samhället i stort, livet, platsen, samtiden och framtiden.

Kultur

Kulturen är en grundsten i Borlänge och finns närvarande i vardagen genom musik, konst, teater, film och museer. Kulturenheten ansvarar för att förvalta och utveckla kulturen i kommunen.