Ung Svensk Form - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Ung Svensk Form

Ung Svensk Form är en årlig utmärkelse och en utställning som genomförs av Svensk Form.

Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design där vi uppmärksammar behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet. Om att tro på sin idé och genomföra den. Att våga leka, pröva och undersöka fritt, utan krav på anpassning till marknaden.

Ung Svensk Form syftar till att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning samt att nå ut till nya målgrupper. Ung Svensk Form ska fylla en viktig funktion som ett forum där möten mellan formgivare, publik och producent uppstår. Där kontakter etableras och samtal påbörjas.

Projektet startades 1998 på initiativ av Svensk Form och Form/Design Center i Malmö.Ung Svensk Form drivs av Svensk Form i samarbete med IKEA,Malmö Stad och ArkDes.

De tidigare utställningarna har rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Många av tidigare års utställare är numera väl etablerade inom sina respektive områden.

Deltagare i utställningen diplomeras och deras bidrag presenteras tillsammans med juryns utlåtande i utställningskatalogen. Stipendier delas ut till nominerade som särskilt har utmärkt sig. Utställningen turnerar både i Sverige och utomlands.

Vernissage torsdag 5 december 17:00 - 19:00

När och var?

BoMO
5 december 2019 - 25 februari 2020

Vernissage torsdag 5 december 17:00 - 19:00