Borlänge kommuns logotyp
Borlänge bibliotek

Borlänge bibliotek

Bibliotekshuset är ett av Borlänges största projekt i stadskärnan.

Uppfört: år 1972-73

Arkitekt: Åke Temnerud

Funktionalism

Bibliotekshuset är ett av Borlänges största projekt i stadskärnan. Tre tomter i kvarteret lades samman till Rolf 2. På två av tomterna revs byggnaderna, på den tredje stod Konsumvaruhuset från 1930, ritat av Eskil Sundahl och Eric Rockström. Stommen, som bestod av bjälklag av betong burna av pelare behölls och byggdes om till bibliotek. Borlänge stad bildade ett bolag, hälftenägt av statliga Systembolaget, Borlänge Centrum AB, för att genomföra nybygget.

Stort och komplext projekt

Bibliotekshuset, Rolf 2, är ett mycket stort och komplext projekt som från början innehöll så skilda verksamheter som Systembolag, bank, kontorslokaler och bibliotek. Det märkliga är att Konsumvaruhuset inte revs som de intilliggande byggnaderna. Det var 1970-talets vanliga förhållningssätt när något nytt skulle byggas, att allt skulle rivas.

Varutransporterna är lösta på ett rationellt sätt genom en underjordisk tunnel, under såväl intilliggande gata som grannkvarter för att mynna ut på Ovanbroparkeringen.

Fasadens form och färg

Fasadmaterialet består av svarta och vita plåtkassetter från Domnarvets Järnverk. De svarta kassetterna är pressade till en pyramidform. Byggnadsstilen är funktionalism, men byggnadskroppen är delad i flera volymer och dessutom med fasadkassetter i olika form och färg.

Biblioteket har Borlänges mest monumentala trappa med en stomme av stål. Över utställningshallen finns en stor kupol som ger interiören ett jämnt dagsljus. Konsumvaruhusets karaktärsfulla hörn från 1930 finns kvar i formen, men i nytt fasadmaterial. Skylten ”Bibliotek” är integrerad i fasaden och också gjord i plåt. Plåten var ursprungligen belagd med en färgad plastfilm av mycket hög kvalitet. Det gjorde att underhållsintervallet blev mer än 30 år för fasadkassetterna.