Borlänge kommun

CTH-huset fasad

CTH-huset

CTH-huset är uppkallat efter fabrikör Carl Theodor Ericson som efter stadsbranden år 1900 byggde ett stort klassiskt stenhus på tomt 111.

Uppfört: år 1902

Arkitekt: okänd

En byggnad med historia

Huset byggde han på tomten där han innan branden haft sin bostad och verksamhet; C. Th. Ericsons Möss & Pelsvarufabrik. Kostnaden var 90 000 kronor.

Än idag finns det spår efter den anrika fabriken – som lades ner 2004 – då de smidda järngrindarna mot Sveatorget med bokstäverna AB C. Th. E är bevarade. Där har tusentals arbetare, mestadels kvinnor, passerat i flera decennier.

Stadsbranden

Den 3 december år 1900 brann 13 gårdar ner kring Lilla gatan och Borganäsvägen i Borlänge stationssamhälle, bland annat byggnaden som kallades för Strykjärnet på grund av sin trekantiga form. Ägare var bröderna Carlsson som hade en herrekiperingsaffär i huset.

Branden startade i färghandlare Carl Lyrbergs Tapet- & Oljehandel och spred sig snabbt vidare till närliggande gårdar. En av de drabbade var mössfabrikören Carl Theodor Ericson som flydde eldens lågor genom ett fönster.

Carl Theodor hoppade ut först, sprang över till kontoret på gården för att rädda räkenskapsböckerna. Efter honom kom hustrun Amelie och barnen. Lisa bar Kerstin och Karin, mamma lille Nils. Det var 30 grader kallt och där stod de i sina nattlinnen barfota i snön.

Amelie sprang med barnen till familjen Lundvalls gård som var skonad från branden. När Carl Theodor kom dit brast han ut i gråt; han hade förlorat sitt hem, alla möbler och kläder samt delar av sitt lager just innan julhandeln skulle börja. Resultatet av många års arbeten och strävanden hade försvunnit på några timmar.

Amelie ska då ha sagt: ”Tänk vad jag är rik, som har alla mina barn med mig.”

Karta gammal stadsplan

Stadsplanekartan har kryssmarkeringar för de byggnader som brann ner vid branden 1900. Källa: Föreningen Släkt och bygd i Borlänge.

Ny stadsplan efter branden

Efter branden ändrades stadsplanen och Sveatorget anlades. Carl Theodor Ericson fick tomt 111 i kvarteret Verdandi öster om torget, samma tomt där hans nedbrunna gård hade legat. Gården hade han köpt av murare Fröberg för 10 000 kronor i början av 1890-talet.

På tomt 111 lät han bygga ett stort stenhus i klassisk stil som stod färdigt 1902, kostnad 90 000 kronor, som i dagens penningvärde motsvarar över fem miljoner kronor. Under 1900-talet har fastighetsindelning och tomtens storlek ändrats. Nu heter fastigheten Verdandi 9.

Bild på CTH-huset från 1902.

Klassisk stil

Den klassiska stilen på CTH-huset kännetecknas av den kraftfulla bottenvåningen i puts, men som imiterar naturstensblock. Den symmetriska fönsterindelningen med putsade fönsteromfattningar samt takfrisen, mötet mellan fasad och tak, är också kännetecknande för klassisk arkitekturstil.

Huset hade tre våningar med en fjärde våning i husets mitt. På bottenvåningen låg hatt- och mössaffären samt apoteket, på andra våning fabriken och på de sista två etagen hade familjen Ericson sin paradvåning med salonger, matsal och bibliotek.

I början av 1930-talet bodde i fastigheten fabrikör Nils Ericson, son till Carl Theodor som gick bort 1927, tandläkare G. A. Sandersjöö, bensinförsäljare F. G. Johansson, läroverksadjunkt V. H. Frendin, chaufför Per Sundkvist, telefonist Regina Johansson, kontorist K. G, Karlsson och änkefru A. G. Lindell.

Det stora stenhuset intill, på tomt 109 i hörnet av Borganäsvägen/Vattugatan, byggdes av köpmannen Carl Johan Halldén. Byggnaden stod klar 1903, vilket en vacker vindflöjel på tornet visar. Senare fick fastigheten ändrad beteckning till Verdandi 1.

Under 1920-talet drabbades C.J Halldén, i likhet med många andra affärsmän, hårt av bankkraschen när Kopparbergs Enskilda bank gick i konkurs. Han sålde fastigheten till AB C. Th. Ericson, enligt köpebrev den 1 mars 1921.