Borlänge kommuns logotyp
Bild på det Eklundska huset

Det Eklundska huset

Det Eklundska huset

Det Eklundska huset, även kallad den Eklundska handelsträdgården, stod klart 1886 då Oscar Eklund öppnade en speceri- och diversehandel här.

Det Eklundska huset byggdes 1886 och handelsmannen Oscar Eklund öppnade där en speceri- och diversehandel. Fastigheten låg strategiskt placerad mellan Borlänge järnvägsstation och Hushagen utmed landsvägen från Borlänge by, nuvarande Borganäsvägen. I en rödfärgad länga på gården fanns färdstall med spiltor och övernattningsrum för tillresande försäljare och kunder. Huvudbyggnaden var nära att fatta eld vid stadsbranden natten till den 3 december 1900. Torget som heter Sveatorget var innan branden en del av ett bebyggt kvarter.

Johan Oscar Eklund föddes i Aspeboda den 25 november 1851. Efter avslutade studier vid Falu högre allmänna läroverk ägnade han sig åt den merkantila banan. Under åtta år var han anställd hos Stora Kopparbergs Bergslags Brukshandel i Domnarvet. Brukshandelsboden vid Domnarvets Sågverk flyttades vid mitten av 1870-talet till Bruks­hotellet på Hushagen. En tid därefter startade arbetarna vid sågverket en s k föreningsbod, Domnarfvets Sågverks Arbetarförenings handelsaktiebolag. Där tjänstgjorde Eklund som före­ståndare 1877–1886, då han etablerade sig som enskild köpman i Borlänge.

Eklunds speceri- & diversehandel utvecklade sig till en av de största i Borlänge och han drev rörelsen i 33 år. Den övertogs 1919 av Erik Eklund (som, namnet till trots, inte var släkt med grundaren). Gatunamnet Köpmangränd härrör troligen från den här platsen.

Oscar Eklund var en av Borlänge Köpmannaförenings stiftare och dess ordförande från starten 1903 till 1916. Han visade ett livligt intresse för alla frågor som rörde näringslivet. Som ett bevis på uppskattningen kallades han 1924 till Köpmannaföreningens förste hedersledamot. Oscar Eklund avled den 24 januari 1931.

Yllefabriksboden flyttade, troligen 1922, snett över torget till det Eklundska huset. Affären var uppköpare av ull till Tidstrands Yllefabrik i Sågmyra, men också manufakturhandel med ylletyger och garn. På 1940-talet övertog köpman Harry Damberg lokalen och drev manufaktur- & dam­konfektionsaffär under namnet Yllefabriksboden/Damberg Dam fram till 1980-talet, varefter ett par olika ägare drivit likartad verksamhet. Yllefabriksboden upptog gathusets södra halva i gatu­plan samt lokalen en trappa upp.

I husets norra del, med ingång från hörnet mot Köpmangränd, fanns Borlänge Maskinaffär, som startats av Olle Hag. Från början sålde firman bilar, motorcyklar och cyklar, med verkstad i det rödmålade trähuset mot Köpmangränd. Torsten Bergsten anställdes som springpojke 1936 och övertog så småningom affären, vars sortiment utvecklades mot sport- och friluftsutrustning, och som på 1970-talet anslöts till Intersportkedjan.

Mellan nämnda butiker låg Nya Boden, en leksaksaffär som drevs av Magda Nyström. Den överläts, möjligen på 1950-talet, till Borlänge Maskinaffär.

I början av 1980 talet sammanlades alla tomter utom en i kvarteret Sigge till en exploateringsfastighet. Syftet var att nästan hela kvarteret skulle rivas och ersättas av ny bebyggelse. Opinion skapades för att bevara Wasabryggeriet, byggt 1896, diagonalt i andra delen av kvarteret Sigge. Undan för undan övergavs rivningstankarna och de befintliga huvudbyggnaderna renoverades. Eklundska huset renoverades av HSB dotterbolag Dalecarlia 2004-2005. Internt inom HSB Sverige utnämndes Eklundska huset som årets bästa renovering. Fastigheten såldes senare till AB Stora Tunabyggen.

Text Sven Janson och Arne Ludvigsson

Källor:

Båtefalk, Lars: Borlänge som handelscentrum – från Sveatorget till Kupolen. Borlänge 2003.

Elander, Elis: Borlänge och Stora Tuna Köpmannaförening 1903–1928. Minnesskrift. Göteborg 1928.

1903–1983 Borlänge Köpmannaförening 80 år. Minnesskrift, Borlänge 1983.

Handelsmän i hundra år – en jubileumsmatrikel från Borlänge Köpmannaförening. Borlänge 2004.