Borlänge kommuns logotyp

Eken vid Borganäsvägen

Eken står i Borlänges minsta park som är en inskärning i kvarteret Sigrid. Traditionen säger att Johan Pehrsson planterat eken, någon gång under sin tid som klockare från 1727 fram till han blev riksdagsman 1734. Eken står utmed den tusenåriga vägen mellan byarna på Tunaslätten, som nu heter Borganäsvägen. Parken tillkom genom en detaljplan upprättad 1993 i samband med Missionskyrkans tillbyggnad. Syftet med att eken står i en park, en allmän plats, som inte är större än trädkronans konturer, är att eken ska stå fredad i tusen år.

Johan Pehrsson, född 2 augusti 1700 i Gustafs socken, död 16 april 1756 i Stockholm. Johan var bonde men också klockare i Enbacka kapellag med bisyssla som kopparskrivare vid Enbacka brygga. Han valdes till riksdagsman 1734 i bondeståndet, dåtidens ståndsriksdag. Ända sedan Magnus Erikssons landslag från 1350-talet var det förbud att avverka ekar om de inte var i vägen för åkerbruket. Förbudet hade sin bakgrund i att ek var viktig för skeppsbyggandet fram till mitten av 1800-talet då fartyg började byggas av stålplåt.

Berättelsen om att Johan Pehrson planterat eken har varit levande sedan 1700-talet. Det kan tänkas att eken planterades invid vägen för att visa på att det fanns en ek i åkerlandskapet men ändå på en plats där inte åkermarken skuggades mer än nödvändigt.
Sitt vuxna liv levde han under den epok som kallas frihetstiden 1719-1772.

Text Arne Ludvigsson