Borlänge kommuns logotyp
Handelsbanken fasad

Handelsbanken

Bankhuset uppfördes på samma tomt där Handelsbankens gamla kontor tidigare låg.

Uppfört: år 1964

Arkitekt: Jack Hanson

Funktionalistisk stil

Byggnadens gestaltning är strikt geometriskt i funktionalistisk stil. Fasaderna är murade marmorskivor som ursprungligen nästan helt saknar fönster.

Entrévåningen, som inrymmer banklokaler ligger indragen och ger intrycket att byggnaden svävar. Bankhallens invändiga väggar är också utförda i murade marmorskivor. Personhissen har en oval form. Genom de valda materialen har underhållskostnaderna varit mycket måttfulla. Skyltningen för Handelsbanken är integrerad i en kopparfris som löper fritt hängande under fasaden.

Centrum i förvandling

På 1960-talet omvandlades centrala Borlänge i grunden. Hela bangårdsområdet och järnvägsstationen flyttades söderut. Byggnaderna längs Stationsgatan revs och ersattes med nybyggen. Kvarteret Balder fick nya fasader mot Stationsgatan med Hotell Brage och Handelsbankens kontor. På andra sidan gatan uppfördes Domusvaruhuset. Bangårdsområdet som frilades genom järnvägsombyggnaden bebyggdes inte utan blev Ovanbroparkeringen. På så sätt blev centrala Borlänge anpassad för den privatbilism som växte fram på 1950-talet. Borlänge som handelsstad stärktes.

När Handelsbanken invigdes 1964 gick genomfartstrafiken fortfarande på Borganäsvägen. Handelsbankens gamla kontor från 1923 hade ritats av arkitekt Edward Dahlbäck. Flera tomter i kvarteret Balder har under årens lopp lagts samman och bankhuset ligger nu på Balder 8.