Borlänge kommuns logotyp
Mellsta returhus fasad

Servicebyggnad Mellsta camping

Byggnaden är känd som ”Returhuset”.

Uppfört: år 1997

Arkitekt: Claes-Göran Ahrén

Återanvändning av byggnadsmaterial

I slutet av 1990-talet kom Borlänge kommun, Byggmästareföreningen i Dalarna och länsarbetsnämnden överens om att gemensamt genomföra ett nybyggnadsprojekt, för att få erfarenheter av att ta tillvara material från rivningshus. Ett frikyrkokapell, en villa samt den gamla uttjänta serveringen på campingen blev slutligen de byggnader som tegelpannor, tak- och golvbjälkar, fönster, dörrar och plintar samt naturstenar i grundmuren hämtades från. Cirka 60 procent i byggnaden är återanvänt.

Det är ett omfattande förberedelsearbete när byggnadsmaterial och delar av rivningshus ska återanvändas. Särskilt gäller det offentliga byggnader där nybyggnadsbehovet ska ligga i fas med att byggnader ska rivas. En ny servicebyggnad på Mellsta camping hade diskuterats under många år.

Bygga i lågkonjunktur

Nybyggnadsbehovet sammanföll med en tid när lågkonjunktur rådde. Det fanns ett gemensamt behov av att stödja byggnadsindustrin genom vidareutbildning av arbetskraften. Men också att i praktisk handling pröva vad återanvändning av byggnadsmaterial från rivningshus innebar. Återanvändning hade vid den här tiden blivit en diskussionsfråga inom byggnadsindustrin.

Vid en mera noggrann undersökning av rivningsobjekten kunde det konstateras att ett frikyrkokapell i Hönsarvet hade stått för länge utan tillsyn och byggnaden hade angripits av hussvamp. Det andra frikyrkokapellet som låg i Ornäs, kunde återanvändas. Därifrån kommer de så karaktäristiska fönstren som nu sitter på Mellsta servicebyggnad. En villa på Vintervägen i Borlänge hade fönster i gott skick.

En erfarenhet för framtiden var att lönekostnaden för att ta tillvara begagnat byggnadsmaterial, gör att det inte är konkurrenskraftigt vid traditionell upphandling av byggnadsentreprenader.

Alla tiders byggnad

Under det nationella arkitekturåret 2001 genomfördes kommunvisa omröstningar om såväl ”alla tiders bästa byggnad” som ”bästa nutida byggnad”. Mellsta servicebyggnad vann omröstningen i Borlänge kommun i gruppen bästa nutida byggnad. Hela nationella arrangemanget kallades ”tyck om hus”.

Att sprida information om servicehuset i Mellstaparken är ett samarbete med ByggDialog Dalarnas interreg-projekt ecoINSIDE 2. Huset är byggt av återanvänt material som gör det till ett gott exempel inom området cirkulär ekonomi.

Läs mer om Mellsta returhus på ByggDialogs webbplats Länk till annan webbplats.