Föreståndare Ornässtugan
Åsa Ehlis
0243 - 743 69
Ornässtugan, hembygdsgårdar, kulturbyggnader m.m.
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Fornminnen och minnesmärken

Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven mänsklig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer. Här följer några exempel på fornminnen och minnesmärken i Borlänge.

Äxuln – järnåldersgrav

Dalarnas största gravhög. Mellan Bysjön och Vassjön ligger Dalarnas till omfånget största bevarade gravhög. Den är 18 meter i diameter och 1,5 meter hög. En gång var högen högre och mer imponerande men på grund av erosion och kanske plundring har den minskat i storlek. Tidigare när landskapet var öppet runt Äxuln, syntes graven lång väg för de sjöfarande som kom längs Dalälven. Platsen har sedan gammalt kallats Äxuln och själva gravhögen Kungshögen eller Lorthögen. Gravplatsen är troligen från Vikingatiden.


Minnessten rest över Johan Olov Wallin

Vid Stora Tuna Kyrka på kyrkvallen restes år 1881 en minnessten över Johan Olof Wallin - "Davidsharpan i Norden"- som föddes i Skomsarby 1779.


Engelbrektsstenen

Vid Dalälven precis intill domnarsbron ligger Engelbrektstenen.

Engelbrektsstenen har rests till minne av upproret med citatet ”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring…” av biskop Thomas överst på stenen och Dalarnas äldsta kända sigill nederst. På stenen står ”Åt minnet av Engelbrekt och Dalkarlarna som under strid för hembygdens frihet och fäderneslandets frälsning brände Borganäs fäste midsommardagen 1434.”


Frostbrunnsdalen

Kulturen och historien är kanske det intressantaste med Frostbrunnsdalen. Det anses att dalen är Dalarnas förnämsta historiska plats och här samlades folket redan årtusendet före Kristus.


Bruten Våg

Vid en ceremoni på årsdagen efter Estonia-katastrofen, den 28 september 1995, avtäcktes öster om Stora Tuna kyrka det mäktiga monumentet - "Bruten våg" - till minnet av de 48 personer från Dalarna som följde fartyget i djupet.


Ingmar Bergmans brygga

På en vackert belägen plats vid Dalälvens strand, i byn Gimsbärke, ligger bryggan som uppkallats efter Ingmar Bergman, som tillbringade ett flertal somrar på 1920-talet i byn. Här har han fiskat, badat och lekt som liten, och från bryggan ser man upp till huset på höjden som hans morfar lät bygga.

 

Fler bilder

Sidan senast uppdaterad