Borlänge kommuns logotyp
Torsångs kyrka, Dalarnas äldsta kyrka.

Torsångs kyrka, Dalarnas äldsta kyrka.

Kyrkor och kapell

I Borlänge finns ett flertal vackra och intressanta kyrkobyggnader. Visste du att Dalarnas äldsta kyrka finns i Borlänge?

Svenska kyrkan i Borlänge, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Stora Tuna och Torsångs församlingar har flera kyrkor och kapell som Stora Tuna kyrka, Torsångs kyrka, Hagakyrkan, Kvarnsvedens kyrka, Amsbergs kapell, Jakobs kapell och Väster Tuna kapell.

Stora Tuna kyrka

Stora Tuna kyrka är ett av Dalarnas yppersta byggnadsverk. Kyrkan är en av landets största landsortskyrkor med plats för 700 personer och invigdes år 1469. Byggnaden är i gråsten och tegel, vitrappad och med skiffertak. Den ståtliga tornspiran är 86 meter hög. Det är operasångaren Jussi Björlings och biskop och psalmförfattaren Johan Olof Wallins hemkyrka.

Torsångs kyrka 

Torsångs kyrka är Dalarnas äldsta kyrka som i stort sett fått behålla sitt ursprungliga utseende. Det var en naturlig mötesplats på den tiden när näset mellan Runns och Ösjöns utflöde i Dalälven och vattendragen var de viktiga kommunikationslederna. Båtledes var tempeltunet tillgängligt från nästan alla håll. Mycket talar för att kyrkan haft en föregångare, troligen byggd i trä redan under 1200-talet.

Amsbergs kapell

Amsbergs kapell är en vacker rödmålad träbyggnad i knuttimmer från år 1683 som är en populär dop- och vigselkyrka. 

Hagakyrkan

Hagakyrkan i Borlänge kallades vid invigningen år 1936 "Borlänge - Domnarvets församlingshem". Först 1972 ändrades namnet till Hagakyrkan. Den växande befolkningen i Borlänge och Domnarvet hade länge önskat en egen gudstjänstlokal. Stora Tuna kyrka och Amsbergs kapell var de kyrkor som församlingen närmast erbjöd och dit var det långt, i synnerhet med dåtidens knappa färdmedel.

Kvarnsvedens kyrka

Redan vid bygget år 1923-24 representerade kapellet ett nytänkande inom området kyrkobyggnader. Arkitekten Edvard Dahlbäcks avsikt var att skapa ett kyrkligt "all-aktivitetshus".

Jakobsgården och Jakobs Kapell

Jakobsgården är en vacker, modern och ändamålsenlig församlingsgård vars vita väggar i rundhuggen kalksandsten effektfullt kontrasteras av de många svarta, valmade taken. Loggians pelargång i rundbågestil ger ett välkomnande intryck och anknyter till byggnadens sakrala karaktär.

Väster Tuna kapell

På en kulle i Spraxkya reste man under åren 1885-88 helt på frivillig väg och med stor entusiasm Väster Tunas varmt tegelröda kapell. Det har med åren blivit ett kärt och uppskattat tillflyktsmål under hela kyrkoåret och livets skiften.

Pilgrims- och Uppståndelsekapellen

På Norra Griftegården i Kvarnsveden ligger i samma byggnad de två gravkapellen - Pilgrimskapellet och Uppståndelsekapellet.

Pilgrimskapellet ritades av den världskände arkitekten Sigurd Lewerentz bara något år efter att världsarvet Skogskyrkogården stod färdig som han ritade tillsammans med Gunnar Asplund. Kapellet byggdes år 1924. Krematoriet och Uppståndelsekapellet byggdes år 1955. 

Stora Tuna gravkapell

Ett kapell som inte konkurrerar med kyrkan, men ändå har ett unikt uttryck och syns när du kommer åkande längs Tunavägen, säger arkitekt Lars Olof Holmqvist. Modernt, tillgängligt och ett rum för alla trosinriktningar , det är ledorden för det nya gravkapellet som stod klart hösten 2010.

Smälla gravkapell

År 1911 kom en skrivelse till Stora Tuna kyrkostämma från befolkningen i västra delarna av församlingen om en begravningsplats mellan Idkerbergets gruvsamhälle och Hästbergs by. Platsen blev Hedåkern, högt och vackert beläget intill sjön Hästsveden. Den första gravsättningen skedde i mitten av december år 1914.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans kapell ligger i närheten av caféet vid Hällsjöhemmet på Borlänge sjukhus. Kapellet är alltid öppet.

Finnsåsens Fäbodkyrka

Finnsåsens fäbododkyrka är belägen djupt inne i de höglänta skogarna söder om Borlänge och har betecknats som en andlig sommarstuga. Kyrkan har ett förflutet som ladugård och invigdes för sitt nya ändamål år 1975. Tillbyggnaden invigdes år 1992. Här arrangeras gudstjänster sommartid.

Svenska kyrkan i Borlänge - kyrkor och kapell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.