Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
2punkt0
Anna Fredriksson
070-292 79 27
2punkt0
Frida Stenback
070-315 71 08
Enhetschef
Sofia Holmberg
0243-736 81
Dela sidan på sociala medier

2punkt0

2punkt0 är en verksamhet som består av uppsökande arbete.

2punkt0

Uppdraget präglas av ett utvidgande och främjande förhållningssätt där fokus ligger att genom lokalföreningar, projekt och validering stärka ungas Empowerment (egenmakt), demokratiska kompetenser och inflytande. Vidare kommer det att bedrivas samverkan genom verksamhetsrådet samt olika nätverk. 2punkt0 kommer även att fortsätta arbetet med fortbildning av övriga kommunala fritidsledare i frågor rörande demokratiska processer och ungdomsinflytande i öppen verksamhet. 

 

 

Sidan senast uppdaterad