Enhetschef
Anne Söderberg
0243-736 82
Dela sidan på sociala medier

Fältgruppen i Borlänge

I Borlänge finns det nio fältassistenter. De jobbar utifrån varsin skola, både på grundskola och gymnasiet, samt även ute på fältet på helger och vid andra "heta" tillfällen.

Fältgruppens huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande bland barn och ungdomar för att upptäcka och förhindra begynnande kriminalitet, missbruk, mobbing och andra negativa yttringar.

De flesta fältassistenterna finns även på Facebook och andra sociala medier, så  du som barn, ungdom och förälder kan nå oss även där. Du söker på ordet Fältassistent (på Facebook), så kommer vi upp i sökfältet. 

Under helger som fältassistenterna jobbar så kan man alltid nå oss på följande telefonnummer: 072-573 54 46.

Fältgruppens arbete inom skolan:

 • Föräldrakontakter
 • Motiverande samtal
 • Konflikthantering
 • Likabehandlingsarbete
 • Elevvård

Fältgruppen har tät samverkan med bland andra: 

 • Socialtjänsten
 • Ungdomsmottagningen
 • Exit
 • Familjeterapeuter
 • Andra myndigheter 

Kompetenser som finns inom Fältgruppen

 • Behandlingsassistenter
 • Beteendevetare
 • Fritidsledare
 • ART
 • 7-tjugo
 • MI
 • NLP
 • Lösningsfokuserat arbete
 • Systemteori
 • Transaktionsanalys
 • Nationell baskurs i alkohol och andra droger

Kontakta oss

Anne Söderberg
Enhetschef
0243-736 82
anne.soderberg@borlange.se

Anna Björkman
Gylle Skola
070-366 52 91
anna.bjorkman@borlange.se

Charlotta Volkert
Låg/mellan, Västra området
070-258 26 61
charlotta.volkert@borlange.se

Dan Vikberg
Ornäs Skola
070-212 06 32
dan.vikberg@borlange.se

Ehsan ”Poya” Arefinejad
Domnarvets Skola
070-223 86 34
ehsan.arefinejad@borlange.se

Jamal Mohammed
Trygghetsvärd
070-043 74 46
jamal.mohammed@borlange.se

Johanna Thimerdal
Gymnasieskolan
070-327 50 87
johanna.thimerdal@borlange.se

Kevin Ferguson
Låg/mellan, västra området
070-327 51 28
kevin.ferguson@borlange.se

Lilith Irisdotter Westerström
Forssaklackskolan
070-273 29 53
irisdotter.westerstrom@borlange.se

Reza Arefinejad
Maserskolan
070-393 13 24
reza.arefinejad@borlange.se

Tobias Persson
Gymnasieskolan
070-275 74 06
tobias.persson@borlange.se

Sidan senast uppdaterad