Borlänge kommuns logotyp

Fältgruppen i Borlänge

Fältgruppen i Borlänge består av nio fältassistenter och fyra trygghetsvärdar . Fältassistenterna jobbar med utgångspunkt från olika grund- och gymnasieskolor men även ute på fältet på helger och vid andra tillfällen då de bedömer att behov finns. Trygghetsvärdarna arbetar både dag och kväll under vardagar (måndag-torsdag, fredag endast dag) över hela Borlänge och finns på olika arenor för att skapa trygghet.

Fältgruppen

Fältgruppens huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande bland barn och ungdomar för att upptäcka och förhindra begynnande kriminalitet, missbruk, mobbing och andra negativa yttringar.

Arbetstiden för fältassistenter på helger styrs efter behov och kan variera mellan dag och kväll.

Under de helger och vardagskvällar som fältassistenter eller trygghetsvärdar arbetar kan du nå dem på telefonnummer:

073-860 88 16

De flesta fältassistenterna finns även på Facebook och andra sociala medier, så att du som barn, ungdom och förälder enkelt ska kunna nå dem där när de är i tjänst. Om du på exempelvis Facebook söker på ordet "fältassistent", kommer de upp i sökfältet.

Fältgruppens arbete inom skolan:

 • Föräldrakontakter
 • Motiverande samtal
 • Konflikthantering
 • Likabehandlingsarbete
 • Elevvård

Trygghetsvärdarnas arbete:

 • Relationsskapande med unga
 • Motiverande samtal
 • Konflikthantering
 • Kontakter med näringslivet
 • Vidareslussning till andra professioner

Fältgruppen har tät samverkan med bland andra: 

 • Socialtjänsten
 • Ungdomsmottagningen
 • Exit
 • Familjeterapeuter
 • Andra myndigheter 

Kompetenser som finns inom Fältgruppen

 • Behandlingspedagog
 • ART
 • 7-tjugo
 • MI
 • NLP
 • Lösningsfokuserat arbete
 • Systemteori
 • Transaktionsanalys
 • Nationell baskurs i alkohol och andra droger

Kontakta oss

Anna Björkman
Gylle– och Domnarvets skola
070-366 52 91
anna.bjorkman@borlange.se

Ann-Charlotte Johansson
Gylle– och Domnarvets skola
070-327 50 87
ann-charlotte.johansson@borlange.se

Charlotta Volkert
Låg/mellan, Västra området
070-258 26 61
charlotta.volkert@borlange.se

Dan Vikberg
Ornäs Skola
070-212 06 32
dan.vikberg@borlange.se

Ida Sjöberg Jonsson
Forssaklackskolan
070-273 29 53
ida.sjoberg@borlange.se

Jamal Mohammed
Trygghetsvärd
070-043 74 46
jamal.mohammed@borlange.se

Kevin Ferguson
Maserskolan
070-327 51 28
kevin.ferguson@borlange.se

Tobias Persson
Gymnasieskolan
070-275 74 06
tobias.persson@borlange.se