Borlänge kommuns logotyp

Fältgruppen i Borlänge

Fältgruppen i Borlänge består av sju fältassistenter och tre trygghetsvärdar . Fältassistenterna jobbar med utgångspunkt från olika grund- och gymnasieskolor men även ute på fältet på helger och vid andra tillfällen då de bedömer att behov finns. Trygghetsvärdarna arbetar både dag och kväll under vardagar (måndag-torsdag, fredag endast dag) över hela Borlänge och finns på olika arenor för att skapa trygghet.

Fältgruppen

Fältgruppens huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande bland barn och ungdomar för att upptäcka och förhindra begynnande kriminalitet, missbruk, mobbing och andra negativa yttringar.

Arbetstiden för fältassistenter på helger styrs efter behov och kan variera mellan dag och kväll.

Fältgruppens gemensamma mobil

När fältassistenter och trygghetsvärdar är i tjänst kan du nå dem på deras gemensamma mobilnummer. Lämna gärna ett meddelande om ingen svarar när du ringer, så kontaktar någon av dem dig så snart de kan.

Telefonnummer: 073-860 88 16

De flesta fältassistenterna finns även på Facebook och andra sociala medier, så att du som barn, ungdom och förälder enkelt ska kunna nå dem där när de är i tjänst. Om du på exempelvis Facebook söker på ordet "fältassistent", kommer de upp i sökfältet.

Fältgruppens arbete inom skolan:

 • Föräldrakontakter
 • Motiverande samtal
 • Konflikthantering
 • Likabehandlingsarbete
 • Elevvård

Trygghetsvärdarnas arbete:

 • Relationsskapande med unga
 • Motiverande samtal
 • Konflikthantering
 • Kontakter med näringslivet
 • Vidareslussning till andra professioner

Fältgruppen har tät samverkan med bland andra: 

 • Socialtjänsten
 • Ungdomsmottagningen
 • Exit
 • Familjeterapeuter
 • Fritidsgårdar
 • Andra myndigheter 

Kompetenser som finns inom Fältgruppen

 • Behandlingspedagog
 • ART
 • 7-tjugo
 • MI
 • NLP
 • Lösningsfokuserat arbete
 • Systemteori
 • Transaktionsanalys
 • Nationell baskurs i alkohol och andra droger

Kontakta oss

Anna Björkman
Domnarvets skola
070-366 52 91
anna.bjorkman@borlange.se

Ann-Charlotte Johansson
Gylle skola
070-327 50 87
ann-charlotte.johansson@borlange.se

Dan Vikberg
Gymnasieskolan
070-212 06 32
dan.vikberg@borlange.se

Gustav Holten
Ornäs skola
072-396 71 07
gustav.holten@borlange.se

Ida Sjöberg Jonsson
Forssaklackskolan
070-273 29 53
ida.jonsson@borlange.se

Jamal Mohammed
Teamledare för trygghetsvärdar
070-043 74 46
jamal.mohammed@borlange.se

Sofia Myrsell
Maserskolan
070-393 13 24
sofia.myrsell@borlange.se

Tobias Persson
Gymnasieskolan
070-275 74 06
tobias.persson@borlange.se