Borlänge kommuns logotyp

Fältgruppen i Borlänge

Fältgruppen i Borlänge består av nio fältassistenter. De jobbar med utgångspunkt från olika grund- och gymnasieskolor men även ute på fältet på helger och vid andra tillfällen då de bedömer att behov finns.

Fältgruppen

Fältgruppens huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande bland barn och ungdomar för att upptäcka och förhindra begynnande kriminalitet, missbruk, mobbing och andra negativa yttringar.

Arbetstiden på helger styrs efter behov och kan variera mellan dag och kväll. Under de helger som fältassistenterna arbetar kan du nå dem på följande telefonnummer: 072-573 54 46.

De flesta fältassistenterna finns även på Facebook och andra sociala medier, så att du som barn, ungdom och förälder enkelt ska kunna nå dem där när de är i tjänst. Om du på exempelvis Facebook söker på ordet "fältassistent", kommer de upp i sökfältet. 

Fältgruppens arbete inom skolan:

 • Föräldrakontakter
 • Motiverande samtal
 • Konflikthantering
 • Likabehandlingsarbete
 • Elevvård

Fältgruppen har tät samverkan med bland andra: 

 • Socialtjänsten
 • Ungdomsmottagningen
 • Exit
 • Familjeterapeuter
 • Andra myndigheter 

Kompetenser som finns inom Fältgruppen

 • Behandlingspedagog
 • ART
 • 7-tjugo
 • MI
 • NLP
 • Lösningsfokuserat arbete
 • Systemteori
 • Transaktionsanalys
 • Nationell baskurs i alkohol och andra droger

Kontakta oss

Anne Söderberg
Enhetschef
0243-736 82
anne.soderberg@borlange.se

Anna Björkman
Gylle Skola
070-366 52 91
anna.bjorkman@borlange.se

Charlotta Volkert
Låg/mellan, Västra området
070-258 26 61
charlotta.volkert@borlange.se

Christian Selin
Gymnasieskolan
070-327 50 87
christian.selin@borlange.se

Dan Vikberg
Ornäs Skola
070-212 06 32
dan.vikberg@borlange.se

Ehsan ”Poya” Arefinejad
Domnarvets Skola
070-223 86 34
ehsan.arefinejad@borlange.se

Jamal Mohammed
Trygghetsvärd
070-043 74 46
jamal.mohammed@borlange.se

Kevin Ferguson
Låg/mellan, västra området
070-327 51 28
kevin.ferguson@borlange.se

Ida Sjöberg Jonsson
Forssaklackskolan
070-273 29 53
ida.jonsson@borlange.se

Reza Arefinejad
Maserskolan
070-393 13 24
reza.arefinejad@borlange.se

Tobias Persson
Gymnasieskolan
070-275 74 06
tobias.persson@borlange.se

Senast uppdaterad: 12 maj 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här