Borlänge kommuns logotyp

Fritidsgårdar och andra mötesplatser

Här hittar du länkar både till våra kommunala fritidsgårdar och andra, föreningsdrivna mötesplatser för ungdomar.

Fritidsgårdarna har en öppen verksamhet som är gratis och riktar sig i första hand till dig som är 10 år och äldre. Öppettider är kvällar och helger men kan variera från gård till gård. På fritidsgården kan du umgås med kompisar och om du vill, delta i gårdens aktiviteter.

De kommunala fritidsgårdarna jobbar med demokrati och ungdomsinflytande som arbetssätt. Målet är att ungdomarna ska känna mer inflytande och själva kunna påverka och utföra verksamhet på gården. Till fritidsgården är alla välkomna.